​ေငြေစ်း၊ ေရႊေစ်း၊ စက္သံုးဆီေစ်း

Mon, 2019-06-17 10:56 -- 7daynews

ဇြန္- ၁၇၊ ၂၀၁၉

ဒီကေန႔ ဇြန္ ၁၇ ရက္အတြက္ ေငြလဲႏႈန္းေတြ၊ ေရႊေစ်းနဲ႔ စက္သံုးဆီေစ်းေတြကို 7Day TV က ေန႔စဥ္ နံနက္ ၁၁ နာရီမွာ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလဲႏႈန္းကေတာ့ တစ္ေဒၚလာကို၁၅၂၃  က်ပ္ (ဘဏ္ကအဝယ္)၊ ၁၅၂၇  က်ပ္ (ဘဏ္ေရာင္းေစ်း) ေစ်းရွိေနၿပီးေတာ့ ယူရိုလဲႏႈန္းကေတာ့ တစ္ယူရိုကို ၁၆၉၀ က်ပ္ (ဘဏ္ကအဝယ္)၊၁၇၀၀ က်ပ္ (ဘဏ္ေရာင္းေစ်း) ျဖစ္ပါတယ္။

စင္ကာပူတစ္ေဒၚလာကို ၁၁၀၆ က်ပ္ (ဘဏ္ကအဝယ္)၊ ၊၁၁၁၁ က်ပ္ (ဘဏ္ေရာင္းေစ်း) ရွိၿပီးေတာ့ မေလးရွားရင္းဂစ္ကေတာ့ တစ္ရင္းဂစ္ကို ၃၆၃ က်ပ္ (ဘဏ္ကအဝယ္) ၊ ၃၆၇ က်ပ္(ဘဏ္ေရာင္းေစ်း) ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုင္းဘတ္ကေတာ့ တစ္ဘတ္ကို ၄၈ က်ပ္ (ဘဏ္ကအဝယ္)၊၄၉ က်ပ္ (ဘဏ္ကအေရာင္း) ျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊေစ်းကေတာ့ အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားကို ၁၀၇၉၅၀၀က်ပ္ နဲ႕ ေစ်းဖြင့္ထားပါတယ္။

စက္သံုးဆီကေတာ့ ဒီဇယ္ (500PPM) တစ္လီတာ ၉၁၅  က်ပ္၊ ဒီဇယ္ (Premium) ကိုတစ္လီတာ ၉၂၅ က်ပ္၊ ဓာတ္ဆီ(Octane 92) ကို တစ္လီတာ ၈၁၅ က်ပ္၊ ဓာတ္ဆီ (Octane 95) ကို တစ္လီတာ ၈၉၅ က်ပ္ေစ်းျဖစ္ပါ တယ္။ 

Monday, June 17, 2019