အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယႀကိမ္အစည္းအေဝးေခၚတဲ့အထိ မဖြဲ႕ႏိုင္ေသး

Sat, 2019-02-16 14:30 -- Nwe Mon Phyo

ေဖေဖာ္ဝါရီ - ၁၅ ၊၂၀၁၉

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေက္ာမတီမွာ ပါဝင္ခြင့္ရမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳး ကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ေပးဖို႕ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ကို တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဒီကေန႕မွာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေက္ာမတီဖြဲ႕ဖို႕ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက အစုအဖြဲ႕အသီးသီးရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေတြပါတဲ့ အစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့တာပါ။

အဲဒီအစည္းအေဝးမွာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကတင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေက္ာမတီမွာ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားလွယ္ပါဝင္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ကလည္း ကုိယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕က်ပါဝင္မႈနည္းပါးတာေၾကာင့္ ပုိမုိတုိးခ်ဲ႕သင့္တယ္လုိ႔ အစည္းအေဝးမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါအျပင္ ေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ထဲမွာ ေကာ္မတီမွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြကုိ မဲခြဲဆံုးျဖတ္တာေတြ လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈကုိေတာ့ ကန္႔ကြက္ခဲ့တာေတြလည္းရိွပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားတဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးပူေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေရးကုိ ကုိယ္စားလွယ္ ၄၅ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ႔ေပမယ့္လည္း ဒီကေန႔ အထိအဆံုးအျဖတ္ရယူၿပီး ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေသးတာမရွိပါဘူး။

ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - ေမာင္သင္တုနး္

 

Saturday, February 16, 2019