လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမရွိသည့္ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းၾကည့္၍ ဖ်က္သိမ္းသင့္၊ မသင့္ ဆံုးျဖတ္မည္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ လ်က္ရွိေသာ္လည္း ဌာနသို႔ဆက္ သြယ္ျခင္းမရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းကိုၾကည့္၍ သာ ဖ်က္သိမ္းသင့္၊ မသင့္ဆံုး ျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာ နတာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းကုန္ ဆံုးေသာ္လည္း သက္တမ္းမတိုး သည့္ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းလည္ ပတ္ျခင္းမရွိဘဲ ရပ္ဆုိင္းသြားသည့္ကုမၸဏီမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရန္ ဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း မဆက္သြယ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


‘‘အခု ဆက္သြယ္မႈမရွိတဲ့ စာရင္းထဲမွာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေနတဲ့ကုမၸဏီေတြပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က သက္တမ္းက်န္ေသးတယ္။ တခ်ိဳ႕က မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒီကုမၸ ဏီေတြ လာဆက္သြယ္ေအာင္ လည္း သူတို႔ကို သီးျခားအ ေၾကာင္းၾကားႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ အမ်ားႀကီးပဲ။ သတင္းစာထဲမွာ လည္း ေလးႀကိမ္ေၾကညာၿပီးၿပီ။ ေနာက္ဆံုးထိ သူတို႔လာမဆက္ သြယ္ရင္ေတာ့ သက္တမ္းကုန္ေန ရင္ ပယ္ဖ်က္တဲ့စာရင္းထဲ ထည့္ မယ္’’ဟု အဆုိပါဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးက ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္မႈ မရွိေသာ္ လည္း သက္တမ္းက်န္ေနေသး သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သက္ တမ္းျပည့္လွ်င္ ထပ္မံသက္တမ္း တိုး၊ မတိုး ေစာင့္ၾကည့္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္အထိ ေနာက္ဆံုးထားဆက္သြယ္ ၾကရန္ ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း မသိရွိ၍ မဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ထပ္မံေစာင့္ဆုိင္းေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း လာေရာက္ ဆက္သြယ္သည့္ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ရွိ ေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္အ ထိ စာရင္းမ်ားအရ လာေရာက္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိသည့္ ျပည္ တြင္းကုမၸဏီ ၁၇,၆၆၈ ခုရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ ၁,၃၇၄ ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ မဆက္ သြယ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားကို မွတ္ပံု တင္ထားသည့္ ႏွစ္အလိုက္ခြဲျခား ၿပီး သက္တမ္းက်န္ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ ေနေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ မွတ္ပံုတင္ထား ေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၄၃,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸ ဏီစုစုေပါင္း ၄၇,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။