ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း ျပတ္ေတာက္သျဖင့္ အင္တာနက္ႏွင့္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား ဆက္သြယ္ရန္ခက္ခဲ

ျမဝတီနယ္စပ္ရွိ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္းတြင္းျဖတ္ေက်ာ္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း ျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ ေအာ္ပေရတာ သံုးခုလံုးတြင္ အင္တာနက္လိုင္းျပတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဖုန္းေခၚဆိုရာ၌ ခက္ခဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

‘‘လက္ရွိမွာ ဖိုက္ဘာေကဘယ္ေဒါင္းေနတဲ့အတြက္ အင္တာနက္ေရာ ႏုိင္ငံတကာကို ဖုန္းေခၚဆိုတဲ့ဟာပါ အသံုးျပဳလို႔ မရဘဲျဖစ္ေနပါတယ္။ မနက္ျဖန္ေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ ျပန္ေကာင္းလာႏုိင္ပါတယ္’’ဟု အူရီးဒူးျမန္မာ၏ Call Center ေျဖၾကားသည္။

အူရီးဒူးျမန္မာသည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ျမဝတီနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ အဆိုပါဆက္ေၾကာင္း ျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္လိုင္းျပတ္ေတာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသကဲ့သို႔ တယ္လီေနာျမန္မာတြင္လည္း လုိင္းျပတ္ေတာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။


‘‘မေန႔က ၄ နာရီေလာက္ က MPT နဲ႔ Dtac ဆက္ေၾကာင္း ၾကားမွာ Joint ထားတဲ့ေနရာက ISP ေဒါင္းေနတဲ့အတြက္ လုိင္းက်ေနတာပါ။ပံုမွန္ System Update လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေလးနာရီေလာက္ပဲ ၾကာႏုိင္ပါတယ္’’ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ Call Center က ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ပင္လယ္ေရေအာက္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း (SMW-3)၊ ျမဝတီနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းႏွင့္ တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းဟုဆက္ေၾကာင္းေလးခု ဆြဲထားသည့္အတြက္ ျမဝတီဆက္ေၾကာင္းျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ အင္တာနက္လုိင္းေႏွးေကြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘MPT က ဆက္ေၾကာင္း ေလးခုဆြဲထားတဲ့အတြက္ လိုင္းလံုးဝျပတ္သြားတာေတာ့ မရွိပါဘူး။ လိုင္းေႏွးတာေလာက္ပဲရွိမွာပါ။ ျပတ္ေနတဲ့ဆက္ေၾကာင္းကို ျပန္ျပင္ဖို႔လုပ္ေနသလို အျခားဆက္ေၾကာင္းေတြကလည္း ဘန္ဝွစ္ပိုယူႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္’’ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။