ေရြးေကာက္ပြဲ၌ သန္႔ရွင္းစြာ၀င္ၿပိဳင္ရန္ ပါတီမ်ားကို ေကာ္မရွင္တိုက္တြန္း

တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရေရး အျပည့္အ၀အာမခံဟုဆို

၂၀၂၀ ေရြး ေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္မွ်တၿပီး အမ်ားယံုၾကည္ေလးစားရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္ႀကိဳးပမ္းေန သကဲ့သို႔ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ သန္႔ ရွင္းစြာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က တိုက္တြန္းေျပာ ၾကားသည္။


‘‘၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ပါတီေတြကိုယ္တိုင္က ဥပေဒ၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ သန္႔သန္႔ ရွင္းရွင္းနဲ႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွ သာလွ်င္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲက  ေအာင္ျမင္မွာေပါ့’’ဟု ေကာ္မရွင္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးျမင့္ႏိုင္ကေျပာ သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္  ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည့္ပါတီမ်ား တရားမွ်တမႈရွိရွိယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေရး အျပည့္အ၀အာမခံသည္ဟုဦးျမင့္ႏိုင္ကဆိုသည္။

‘‘ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က သႏၷိ႒ာန္ခ်ၿပီးသားပဲ။ လြတ္ လပ္ရမယ္။ မွ်တရမယ္။ အမ်ား ယံုၾကည္လက္ခံရမယ္။ ပြင့္လင္း ျမင္သာရမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ  အမွန္အတိုင္းေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ရမယ္။ ဒါသႏၷိ႒ာန္တင္းတင္း ခ်ၿပီးသားပဲ’’ဟု၎ကေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္ စြာလုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိဟု ထင္ျမင္ ယူဆမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အ ခ်က္အလက္တိက်စြာျဖင့္ အခ်ိန္ မေရြးေ၀ဖန္ေထာက္ျပႏိုင္သည္ ဟု ဦးျမင့္ႏိုင္ကဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘အဲဒီေတာ့ ေျပာပါ။ ဘယ္ ဟာျဖစ္ရင္ ဥပေဒနဲ႔အညီမဟုတ္ ဘူးလဲ။ ဘယ္ဟာျဖင့္ မွားယြင္းၿပီး ေတာ့ ဘယ္ဟာျဖင့္ ဘက္လိုက္ ပါတယ္။ အဲဒီလိုေျပာပါ။ ဘာအ ခ်က္၊ ဘာအခ်က္ေတြကေတာ့ ဘယ္လို၊ ဘယ္လိုဆိုတာ အခ်ိန္မ  ေရြးစြပ္စြဲႏိုင္တယ္။ တင္ျပႏိုင္ တယ္’’ဟု ၎ကျဖည့္စြက္ေျပာ ၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီ၀င္၊ ကိုယ္စားလွယ္၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္ေစ့စပ္  ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္  ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္း၊  ခ႐ိုင္ဆင့္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေနသျဖင့္္ ဘက္လိုုက္ေသာေရြးေကာက္ပြဲ  ဟု မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်ျဖစ္လာ ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏိုင္ က သံုးသပ္သည္။

‘‘အဲဒီလိုအဆင့္ဆင့္မွာပါ ထားေတာ့ ဒီမွာဘယ္သူကဘယ္ လိုလုပ္တယ္ဆိုတာသူတို႔လည္း သိၿပီးသား။ အဲဒီေတာ့ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အခင္းအ က်င္းကေတာ့ျဖင့္ လြတ္လပ္ မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအခင္းအ  က်င္းမ်ိဳးသိသာထင္ရွားစြာေပၚ လြင္ပါတယ္’’ဟု၎ကဆိုသည္။

လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တ ေသာေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုက်င္း ပေပးရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္၏တာ၀န္သာျဖစ္သျဖင့္္ ပါတီ မ်ားသန္႔ရွင္းစြာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ရန္ဆိုေသာ ေကာ္မရွင္၏ တိုက္တြန္းမႈသည္ အဓိပၸာယ္ မရွိဟုျမင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာနႏၵာ လွျမင့္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘ပါတီေတြက ကလိမ္က က်စ္လုပ္ၿပီး ၀င္ၿပိဳင္လို႔ရတဲ့ကိစၥမွ မဟုတ္တာ။ ပါတီေတြ ကလိမ္က က်စ္လုပ္ၿပီး ၀င္ၿပိဳင္တယ္ဆိုရင္  လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က ဥပေဒနဲ႔အညီအေရးယူလိုက္ ႐ံုပဲေလ’’ဟု ၎ကဆိုသည္။ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ယခုလ ဆန္းတြင္ လာမည့္အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ မွ်တမည္မဟုတ္ဟု ဇြန္လ ၅ ရက္ က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ တိုင္းရင္း သား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီတို႔မွတာ၀န္ရိွသူမ်ား ပူး ေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။