ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတက္ရန္ ဘန္ေကာက္သြားမည္

၂၀၁၈ အတြင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့စဥ္ (ဓာတ္ပံု − အီးပီေအ)

ယခုုလတတိယပတ္ တြင္ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပ မည့္   အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအ ေ၀းသုုိ႔ ႏုုိင္ငံေတာ္၏အတုုိင္ပင္ခံ ပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန  အဆင့္ ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။


(၃၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကုုိ အ လွည့္က်ဥကၠ႒ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕  ေတာ္ဘန္ေကာက္၌ ေလးရက္ ၾကာက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ ၂၃ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုုးမည္ျဖစ္သည္။

ယင္း အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္မစၥတာပရာယြတ္က ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ထံ ဖိတ္ၾကား ထားၿပီး ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္း ျမင့္ တက္ေရာက္ႏုုိင္ဖြယ္မရွိဘဲ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ တက္ေရာက္ရန္ ရာခုုိင္ႏႈန္းမ်ား ေၾကာင္း ႏုုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိက ရွင္းျပ သည္။

အာဆီယံထိပ္သီးအစည္း အေ၀းကုုိ အလွည့္က်ဥကၠ႒ႏုုိင္ငံ က တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္လက္ခံ  က်င္းပရၿပီး ယခုုႏွစ္၏ ပထမဆံုုး  အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ကုုိ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ အာဆီယံ ၁၀ ႏုုိင္ငံ၏ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊  အာဆီယံအသုုိက္အ၀န္း ထူ ေထာင္ေနသည့္ လက္ရွိအေျခအ ေနႏွင့္ ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ ေဆြးေႏြးရန္လ်ာထားသည္။

အာဆီယံ ၁၀ ႏုုိင္ငံမွ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္မည့္  ယင္းအစည္းအေ၀းကာလအ တြင္း အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား ၏အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ား အဆင့္အစည္းအေ၀းမ်ားလည္း ျပဳလုုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ သည္ အျခားအာဆီယံေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထိပ္သီးအစည္းအ ေ၀းတက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အ စည္းအေ၀းကာလအတြင္း  ႏွစ္ ႏုုိင္ငံ သီးျခားေတြ႕ဆံုုမႈမ်ား ျပဳ လုုပ္ဖြယ္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အလွည့္က် အိမ္ရွင္စင္ကာပူႏုုိင္ငံသုုိ႔ ပထမ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ ႏုုိင္ငံ  ေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္တက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒုုတိယအႀကိမ္ထိပ္ သီးအစည္းအေ၀းသို႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ သည္ ယခုုႏွစ္အတြင္း တ႐ုုတ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ခ်က္၊ ဟန္ေဂရီ ႏုုိင္ငံသုုိ႔ သြားေရာက္ထားသည္။