လစ္လပ္ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးခန္႔အပ္ရန္ ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ေခၚယူ

လစ္လပ္ေနသည့္ ျပည္ နယ္ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးေနရာ၌ အစား ထိုးခန္႔အပ္ရန္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား စတင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေစာခ်စ္ခင္က ေျပာသည္။ 


ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအ ဖြဲ႕၊ ဗမာတုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ ႀကီးႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးသည္ ၎ တို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္သျဖင့္ ဝန္ႀကီးႏွစ္ေနရာလစ္လပ္ေန သည္။ ထုိေနရာမ်ားအတြက္ ဝန္ ႀကီးသစ္ အစားထိုးခန္႔အပ္ျခင္းကို ယခုေခၚယူထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား၌ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။  

‘‘ဝန္ႀကီးေတြ ခန္႔အပ္ဖို႔ လ်ာ ထားပါတယ္’’ဟု ဦးေစာခ်စ္ခင္က ေျပာသည္။ ယခုေခၚယူသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသည္ ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ျဖစ္သည္။ 

ထုိဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးအမည္စာ ရင္းကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ ယူရမည္ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ လက္ရွိ လစ္လပ္ ေနသည့္ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးေနရာတြင္ မည္သူ႔ကို အစားထုိးခန္႔အပ္မည္ ကိုမူ မသိရေသးေပ။ လူမႈေရးဝန္ ႀကီး ေဒါက္တာတင္ဝင္းေက်ာ္ေန ရာတြင္ လက္ရိွ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးကို ခန္႔အပ္မည္ဟု ခန္႔မွန္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိသည္။ 

ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝင္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ တင္ဝင္းေက်ာ္သည္ က်န္းမာေရး ေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ယခုႏွစ္ဆန္းက ႏုတ္ထြက္စာတင္ၿပီး ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ဦးေတဇထြဋ္လိႈင္ေထြးက မူ မိသားစုကိစၥအပါအဝင္ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ တာဝန္မေက်ဟု ယူဆ သျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ကာ မီဒီယာမ်ား အား ေျပာၾကားသည္။ ၎ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ သည္။

အဆိုပါဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္ လက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ထုိဝန္ ႀကီးႏွစ္ဦး ႏုတ္ထြက္ျခင္းသည္ အစိုးရသစ္သက္တမ္း သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ပထမဆံုးအစိုးရ အဖြဲ႕အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ က ေနာက္ထပ္ဝန္ႀကီးတစ္ဦး လည္း ႏုတ္ထြက္စာတင္ထား ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚ ေနသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ ဝန္ႀကီးျဖစ္သည္ကိုမူ အတည္ျပဳ ၍မရေပ။