ျမန္မာ-ေဟာင္ေကာင္ ကုန္သြယ္မႈ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ စတင္

 ျမန္မာႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ကုန္သြယ္ရာတြင္ အခြန္သက္သာ ခြင့္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္က စတင္ကုန္သြယ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ မ်ားအသင္း႐ံုးကထုတ္ျပန္သည္။


အဆုိပါ အခြန္သက္သာခြင့္ သည္ အာဆီယံ-ေဟာင္ေကာင္- တ႐ုတ္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ ခြင့္ သေဘာတူညီမႈ (AHKFTA) အရ ျဖစ္သည္ဟု အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ား အသင္း႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာ-ေဟာင္ေကာင္ ကုန္ သြယ္မႈတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၁၅ ႏွစ္ေပးရ မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ေနာက္ထပ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

‘‘အခုလို အသက္ဝင္တာ အာဆီယံနဲ႔ ေဟာင္ေကာင္ၾကား မွာ ကုန္သြယ္မႈ ပိုေကာင္းလာဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံနဲ႔ ေဟာင္ ေကာင္တုိ႔က ႏုိင္ငံတကာ ကုန္ သြယ္မႈစနစ္ကို ေထာက္ခံလုိက္ တာပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ႏိုင္ငံေတြၾကား မွာ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြကို ပိုအားေကာင္းလာေစဖို႔ ပါ’’ဟု အာဆီယံအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Lim Jock Hoi က ေျပာသည္။

 ထိုသေဘာတူညီမႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ ကေမၻာဒီး ယား၊ လာအိုႏိုင္ငံတုိ႔က ေဟာင္ ေကာင္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ရာ၌ အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို အထက္ပါအ တုိင္း ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္း၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထိုင္း ႏုိင္ငံတုိ႔က ကုန္သြယ္ရာတြင္ အ ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ကို ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ေပးရမည္ျဖစ္ ၿပီး ၁၄ ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ရ မည္ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ တုိ႔သည္ အခြန္လံုးဝကင္းလြတ္ ခြင့္ျဖင့္ ကုန္သြယ္ႏုိင္ၿပီးျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္တုိ႔က ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ရာ တြင္ အခြန္သက္သာခြင့္ ၇၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းကို ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ေပးရ မည္ျဖစ္ၿပီး ၁၄ ႏွစ္အတြင္းေနာက္ ထပ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟုဆုိသည္။

AHKFTA ကို ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ ၌ အာဆီယံ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန အတြင္းေရးမွဴးတို႔က လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ပါဝင္ၿပီး လြတ္ လပ္ေသာ ေဈးကြက္ႏွင့္ ကုန္ သြယ္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ယံု ၾကည္မႈတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ အ ခ်က္အလက္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးတုိ႔ပါဝင္သည္။

 အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈႏိုင္ငံ မ်ားအျဖစ္ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ဩစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္တို႔ႏွင့္ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည္။