အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အစိုးရႏွင့္ျပည္သူမ်ားသို႔

ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးလွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းနီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူ မ်ား အထူးသတိျပဳရမည့္အခ်က္ႏွစ္ ခ်က္ရွိပါသည္။ လက္ရွိအစုိးရအက်ပ္ဆုိက္ေစရန္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအသြင္ ပဋိပကၡမ်ား ဖန္တီးမႈမ်ားရွိလာႏုိင္ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးေလ်ာ့ ရဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမတည္ မၿငိမ္ျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးမႈမ်ား ရွိလာ ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။


၂၀၁၂ တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္တြင္ မသီတာေထြးအသတ္ခံရျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ အခ်ိဳ႕၌ ဘာသာေရး၊လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ ေနာက္ပုိင္း မိတၳီလာ၊ ဥကၠံ၊ လား႐ႈိး၊ မႏၲေလးစေသာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အႏၲရာယ္မည္မွ်ႀကီး ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုသိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဘာသာ ေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအသြင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေအာင္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္သူ မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္လုပ္ရပ္မ်ားမွာ ညံ့ဖ်င္းလွၿပီး သူရဲေဘာေၾကာင္ လွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကံမေကာင္းသည္မွာ ထုိသု႔ိေကာက္က်စ္စဥ္း လဲသူအခ်ိဳ႕ရွိသျဖင့္ ၎တို႔၏ေထာင္ေခ်ာက္ကုိ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ ပြဲမတိုင္ခင္အထိ အထူးသတိထားရမည္ျဖစ္၏။

ယခုလပုိင္းအတြင္း ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအသြင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္မႈအခ်ိဳ႕ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ၂၀၁၇ ေမလ ၁၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျမရာကုန္းျဖစ္စဥ္ကုိ မွတ္မိၾကဦးမည္ထင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေရး သမားဟုဆုိေသာ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ဦးေဆာင္၍ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေအာင္ ျပႆ နာရွာၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္သတင္း အမွားမ်ားတင္၍လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား အပါအ၀င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားက လိမၼာပါးနပ္စြာျဖင့္ ပဋိပကၡအ တြင္းပါ၀င္ျခင္းမရွိဘဲ ေရွာင္ရွားႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ပါးနပ္လိမၼာျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားမလြယ္္ျခင္း၊ အသိဉာဏ္ရွိျခင္းတို႔ျဖင့္ ပဋိပကၡေထာင္ ေခ်ာက္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။

အစုိးရကလည္း ထုိကဲ့သုိ႔ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာဖန္တီး သူမ်ားမွာ မည္သူပင္ျဖစ္ပါေစ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိ ေရာက္စြာအေရးယူရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ လက္ရွိအစုိးရသည္ ယခင္ အစုိးရလက္ထက္ကႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ထုိကဲ့သုိ႔ျပႆနာဖန္တီး၊ လႈံ႔ ေဆာ္သူမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာအေရးယူေနသည္ကုိေတြ႕ေနရသည္။

တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ျပဳလုပ္၍ မတည္မၿငိမ္ျပဳလုပ္ မည့္သူအခ်ိဳ႕၏ အႏၲရာယ္ကုိလည္း အထူးဂ႐ုျပဳရန္လုိပါလိမ့္မည္။ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္တြင္ စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည့္အတြက္ နာ မည္ေကာင္းျဖင့္ ထင္ရွားလာေသာမႏၲေလးၿမိဳ႕၏ ဂုဏ္သတင္းကုိညပိုင္း တြင္ လုိက္လံေသာင္းက်န္းသည့္ဓားသမားမ်ားက အမည္းစက္စြန္းထင္း ေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကုိယခုထက္ပုိ၍စမတ္က်ေသာၿမိဳ႕ ေတာ္ျဖစ္လာေစရန္ အမည္မသိဓားသမားမ်ား၏ရင္းျမစ္ကုိ စုံစမ္းေဖာ္ ထုတ္၍ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူရန္ ယခုထက္ပုိမုိႀကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအစုိးရကုိ မလုိလားသူအခ်ိဳ႕က တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ေလ်ာ့ပါးသည္ဟု ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ႏုိင္ရန္ အမည္မသိ လူရမ္းကားမ်ားကုိ ေမြး၍ ျပႆနာရွာႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိလည္း ႀကိဳတင္တြက္ဆ ၍ အစုိးရက ျပင္ဆင္ထားရန္လုိပါသည္။

အရပ္သားအစုိးရတြင္ အာဏာအကန္႔အသတ္သာရွိသျဖင့္ တရား ဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ စိတ္ရွိတိုင္းလုပ္ကိုင္၍မရဟုဆုိေသာ္လည္း တရား ဥပေဒစုိးမုိးေရးမွာ လက္ရွိအစုိးရ၏ဦးစားေပးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္မူ၀ါဒႏွင့္ ျပင္းျပသည့္စိတ္ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ သူမ်ားေက်ာလုံစြာေနထုိင္ႏုိင္ေရး အၿမဲဦးစားေပးျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အရပ္သားအစုိးရက အခ်ိန္တိုင္းျပသႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္လုိပါသည္။  တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး အဓိကတာ၀န္ယူထားသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔က ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူအေပၚ မည္မွ်ေစတနာထား ေၾကာင္း၊ တာ၀န္ေက်ေၾကာင္းကုိျပသႏိုင္ရန္အတြက္ တရားဥပေဒစုိးမုိး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးစြမ္းေဆာင္ျပရန္လည္း တုိက္တြန္း လုိပါသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစုိးရအေနျဖင့္ လက္က်န္သက္တမ္းတြင္ ျပႆနာ႐ႈပ္ေထြး နက္႐ႈိင္းၿပီး အခ်ိန္တုိအတြင္းေျဖရွင္း၍မရေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးတို႔တြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားမထြက္ေသးလွ်င္ပင္ ျပည္သူမ်ား၏စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ လက္ ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏုိင္ရန္ မျဖစ္မေနႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္၏။ အစုိးရ လက္ က်န္သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ေက်ာ္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး ေခ်ာင္ လည္လာေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါက လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ေပၚတြင္ပါ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ပါသည္။  ဥပမာတစ္ခုျပရလွ်င္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစုိးရက တင္ဒါေပါင္း ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္ ေခၚယူရန္စီစဥ္ ထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိတင္ဒါ ၆,၀၀၀ ေက်ာ္သာေခၚယူရေသး သည္။ တင္ဒါေခၚယူရန္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံအတြင္းေငြေၾကးလည္ပတ္စီးဆင္းမႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္ကုိ အစုိးရကသတိျပဳရန္လုိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားေန႔စဥ္ဘ၀မ်ား အဆင္ေျပလာၿပီး စီးပြားေရးတိုးတက္လာေစရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ နည္း လမ္းေပါင္းစုံအသုံးျပဳ၍ ႀကိဳးပမ္းရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။