ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ တ႐ုတ္က ေစ်းႏွိမ္၀ယ္ယူဟု ကုန္သည္အခ်ိဳ႕ေျပာ

မူဆယ္နယ္စပ္မွ တရား၀င္တင္ပုိ႔မည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကုိ တ႐ုတ္ကုမၸဏီက ေစ်းႏွိမ္၀ယ္ယူေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒုိင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေရႊခ်ိဳက္ကုမၸဏီက ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္းေက်ာ္၀ယ္ယူရာတြင္ ယူနန္အစုိးရကုိ အခြန္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရသည္ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၀၁ယြမ္ေစ်းသတ္မွတ္ၿပီး အိတ္ခြံႏွင့္ အလုပ္သမားခႏွစ္ယြမ္ကုိ ထပ္မံႏုတ္ယူသျဖင့္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားက ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၉၉ ယြမ္ (က်ပ္ ၂၀,၀၀၀ ခန္႔)သာရရွိ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘ဒီဘက္က အခက္အခဲျဖစ္ေနၿပီး ေရာင္းခ်င္မွန္းသိေတာ့ ေစ်းႏွိမ္တဲ့သေဘာပါ’’ ဟုဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။ လက္ရွိျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔တင္ပုိ႔မည့္ဆန္အမ်ိဳးအစားသည္ တစ္အိတ္လွ်င္က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ရွိသည္ဟု မူဆယ္ဆန္ကုန္စည္ဒုိင္ အသင္း၀င္ ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

မူဆယ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ေျခာက္ေသာင္းခန္႔ပိတ္မိခဲ့ၿပီး ေနာက္ ယခုႏွစ္ဇြန္လအတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္ ေသာင္းေရာင္းခ်ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ေမ လက အေရာင္းအ၀ယ္သေဘာ တူညီမႈရရွိခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္ ေရာင္းခ်ခ်ိန္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္းတစ္ေထာင့္ငါးရာအ ထိ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးသန္း ဦးကဆုိသည္။

တ႐ုတ္ကုမၸဏီက ေစ်းႏွိမ္ သည္ကုိသိေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ တင္ပုိ႔ႏုိင္ျခင္းသည္ ပိတ္မိေန ေသာဆန္မ်ားအတြက္ ထြက္ ေပါက္တစ္ခုျဖစ္လာသည္ဟု မူ ဆယ္ ဆန္ကုန္စည္ဒုိင္အသင္း၀င္ ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာ သည္။

တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈတား ဆီးေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘက္မွပုိ႔ကုန္မ်ား ငါးလေက်ာ္ တားဆီးခံရၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ဆန္ တန္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကုိ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံက ပထမဆုံးအႀကိမ္တရား ၀င္ ျပန္လည္၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ သည္။

ယခင္ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္ တင္ပုိ႔ရာတြင္ စီးပြားကူူးသန္း၀န္ ႀကီးဌာနက ျမန္မာကုန္သည္မ်ား ကုိ တရား၀င္လုိင္စင္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳ ေသာ္လည္း တ႐ုတ္အစုိးရက ၎၏ကုန္သည္မ်ားကုိ တရား၀င္ တင္သြင္းခြင့္မျပဳေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာဆန္ကုန္သည္မ်ားက မူ ဆယ္နယ္စပ္တြင္ တ႐ုတ္ကုန္ သည္မ်ားကုိ တရားမ၀င္ေရာင္းခ် ရသည့္အေျခအေနျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ဆန္တန္ ခ်ိန္တစ္သန္းကုိးသိန္းခန္႔ တင္ပုိ႔ ရာတြင္လည္း ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ကုိ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက တရားမ၀င္ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္တြင္ ယူနန္အစုိးရက တရားမ၀င္ကုန္ သြယ္မႈတားဆီးေရးကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခ်ိန္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္အပါအ၀င္ လယ္ယာထြက္ ကုန္မ်ား တင္ပုိ႔ခြင့္မရသည့္အေျခ အေနႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။