အီးယူႏွင့္ ျမန္မာအၾကား ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဟန္ေဂရီ ကူညီမည္

ျမန္မာ့ဒီမုုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈကုုိ ဟန္ေဂရီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတုုိ႔ ခ်ီးက်ဴး
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဟန္ေဂရီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေအာ္ရဘန္းတို႔ ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ ဘူဒါပတ္စ္၌ ေတြ႕ဆုံစဥ္ (ဓာတ္ပံုု - PM's Press Office)

ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ)ႏွင့္ ျမန္မာအၾကား ကုုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုုိ ကူညီေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟန္ေဂရီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေအာ္ရဘန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ယမန္ေန႔ကဘူဒါပတ္စ္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုုစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

 ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ ဇြန္လ ၅ ရက္တြင္ ဟန္ေဂရီ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုၿပီး တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုုကၡသည္ မ်ားအေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုုိင္ငံအၾကား စီးပြားေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ က႑မ်ားကုုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း Hungary Today သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

သုုိ႔ေသာ္ ဟန္ေဂရီသည္ ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကဲ့သုုိ႔ ဆက္စပ္မႈ မရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုုိ ေရာေထြးရန္ ႀကိဳးစားသည့္ အျခားေသာ အေနာက္ႏုုိင္ငံမ်ား၊ ဘရပ္ဆဲလ္(အီးယူ)၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုုစံ ႏွင့္ ဒီမုုိကေရစီတင္ပုုိ႔မႈကုုိ ပူးေပါင္းမည္မဟုုတ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေအာ္ရဘန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ - ဟန္ေဂရီ ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးေတြ႕ဆံုုမႈတြင္ ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုုိင္ရာ က႑မ်ား အထူးအေလးေပး ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ မေဖာ္ထုုတ္ရေသးသည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ား ရွိေနေၾကာင္္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသည္။ ကုုန္သြယ္ေရး ဆုုိင္ ရာ၀န္ႀကီးမ်ားကလည္း ၎တိုု႔၏ သက္ဆုုိင္ရာ က႑ကုုိ တုုိးျမႇင့္ပူးေပါင္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမုုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုု ၾကည္၏ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈကုုိဟန္ေဂရီလူမ်ဳိးမ်ားက ေလးစားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေအာ္ရဘန္း က သတင္းစကားပါးသည္။

ထုုိ႔အျပင္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ ဟန္ေဂရီႏုုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုခဲ့ သည္။

ဟန္ေဂရီ ႏုုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ပီတာဇစ္ဂ်ာတုုိကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ အနစ္နာခံမႈႏွင့္ ႏိုုင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားကုုိ ဦးစားေပးသည့္အတြက္ ေလးနက္စြာ ခ်ီးက်ဴးစကားဆုုိခဲ့သည္။

ကုုိးကား - Hungary Today