မီးလင္းခ်ိဳင္ရြာ ေတာင္သူမ်ား၏ ေျမယာနစ္နာေၾကးကိစၥၿပီးပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စတင္တည္ေဆာက္မည္

 LNG ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မည့္ မီး လင္းခ်ိဳင္ေက်းရြာရွိ ေတာင္သူမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမဧက ၈၀၀ ေက်ာ္အတြက္ နစ္နာေၾကးေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဧရာဝတီတုိင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္း အင္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေဌး က ေျပာသည္။

ေမလ ၂၂ ရက္က ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ဧရာေရႊဝါခန္းမတြင္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ျပည္သူ႔အတြက္ တတိယတစ္ႏွစ္ တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တြင္ LNG ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းမႈကို ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေဌးက ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါဓာတ္အားေပးစက္ ႐ံုတည္ေဆာက္မႈတြင္ အပိုင္းႏွစ္ ပိုင္းရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုလွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက လွ်ပ္စစ္ ႏႈန္းထားမ်ားအတြက္ PPA စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း အျပင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေျမယာ နစ္နာ ေၾကးေပးရမည့္ ေတာင္သူမ်ားကို စိစစ္ျခင္း၊ ေျမအမ်ိဳးအစားခြဲျခင္း၊ ဦးပိုင္အမွတ္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ ဆိုင္မႈမ်ား စိစစ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ၿမိဳ႕နယ္လယ္စီကေန ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲတက္လာတဲ့ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို တိုင္းအစိုး ရအဖြဲ႕ရဲ႕ ကက္ဘိနက္မွာ ဆံုးျဖတ္ ၿပီးပါၿပီ။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို ျပည္ ေထာင္စုလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနကို မိတၱဴေပးၿပီးေတာ့ ျပည္ ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဆက္ လက္တင္ျပထားၿပီးပါၿပီ’’ဟု ဝန္ ႀကီးဦးဝင္းေဌးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေျမယာကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ား ၿပီးစီးပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ ႀကီးက ေျပာသည္။

အဆိုပါဓာတ္အားေပးစက္ ႐ံုမွ ၁၃၉၀ မဂၢါဝပ္ထြက္ရွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း၌သာ ဓာတ္အားအ ျပည့္အဝရရွိမည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ ေသာ္လည္း တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားအရ အ ဆိုပါကာလမတိုင္မီတြင္ မဂၢါဝပ္ ၆၀၀ ခန္႔ထြက္ရွိရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဝန္ႀကီးဦးဝင္းေဌးက ေျပာသည္။  ထိုဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွ ထြက္ရွိလာမည့္ ၅၀၀ ေကဗီေအ ဓာတ္အားလိုင္းသည္ ဧရာဝတီ တိုင္းရွိ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းရွိ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ျဖတ္သန္း၍ လိႈင္သာယာဓာတ္အားခြဲ႐ံုသို႔ ဝင္ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ထု႔ိျပင္ အ ဆိုပါဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ အၿပိဳင္ ၂၃၀ ေကဗီေအဓာတ္အားလိုင္းသည္ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကံကုန္းဓာတ္အားခြဲၢ႐ံုသို႔ ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါဓာတ္အားလိုင္းမ်ား သြယ္တန္းႏိုင္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အဆိုပါ မီးလင္းခ်ိဳင္ကမ္းေျခ၏ Seaview Size ဧရိယာတိုင္းတာျခင္းကို အ ျမန္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဆို သည္။ ထုိတိုင္းထြာမႈမ်ား ၿပီးစီးပါ က ဗဟိုလယ္ယာေျမႏွင့္ အျခား ေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီထံ တင္ျပ၍ ယင္းေကာ္မတီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားကို နစ္နာေၾကးေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။