၀န္ထမ္းမ်ား အစိုးရကိုသစၥာခံရန္ႏွင့္ သတင္းေပးမလုပ္ၾကရန္ သမၼတတိုက္တြန္း

ဝန္ထမ္းအမ်ားစုေနထိုင္ရာ ေနျပည္ေတာ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု − ထက္အာကာေက်ာ္)

၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တက္လာသည့္ အစုုိးရအေပၚ သစၥာခံရမည္ျဖစ္ၿပီး Informer (သတင္းေပး) ေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္း မရွိေၾကာင္း ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ယမန္ေန႔တြင္ေျပာသည္။

၀န္ထမ္းအမ်ားစုုေနထုုိင္ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္၌ ဌာနဆုုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပထမဆံုုးအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုုပဲြတြင္ သမၼတ က ထိုသုုိ႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒ၊ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္း၊ အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားကုုိ ေလးစားလုုိက္နာရမည္ဟုု လည္း၎ကလမ္းၫႊန္သည္။

‘‘ႏုုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေရာ၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေရာ ၀န္ထမ္းက ၀န္ထမ္း ပါပဲ။ ၀န္ထမ္းသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္အေပၚမွာသစၥာရွိရမယ္။ ဘယ္အစုုိးရတက္တက္၊ ဘယ္ သူတက္တက္၊ ဘယ္အဖဲြ႕အစည္း တက္တက္။ တက္လာတဲ့အဖဲြ႕ အစည္း၊ တက္လာတဲ့အစုုိးရ အ ေပၚမွာ သူ႔ရဲ႕မူ၀ါဒကုုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရမယ္’’ဟုု သမၼတ ကတုုိက္တြန္းသည္။

ထုုိ႔အျပင္ ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ အႀကီး အေသးမရွိဘဲ တာ၀န္ေက်သည့္ ၀န္ထမ္းတုုိင္း သည္ ကုုိယ္ပုုိင္အလွတရားရွိ ေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

‘‘ကုုိယ့္တာ၀န္မေက်ရင္ ကုုိယ့္အလွတရားဆုုိတာ မရွိ ပါဘူး။ ကုုိယ္က်ရာတာ၀န္ကေန ဒီမုုိကေရစီ အလင္းေရာင္ကုုိ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာကေန ေပးေစခ်င္ပါတယ္’’ ဟုု ၎က ဆုုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြလစာ မလံုုေလာက္ သည္ကုုိ ၾကားရ၍ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိေသာ္လည္း ႏုုိင္ငံ၏ရေငြ၊ သံုုးေငြအေျခအေနအရ တြက္ ခ်က္ေပး ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတကေျပာသည္။ ယင္း အေပၚ သည္းခံနားလည္ေပးေစ လိုေၾကာင္္း သမၼတကေမတၱာ ရပ္ခံသည္။

သုုိ႔ရာတြင္ လစာနည္းပါး သျဖင့္ ျပည္သူလူထုုအေပၚ ဖိစီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အာဏာပါ ၀ါျပျခင္း၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ကိစၥမ်ား ရွိေကာင္းရွိႏုုိင္၍ ယင္း သုုိ႔လုုပ္ေဆာင္ျခင္းကုုိ မလုုိလား ေၾကာင္း ဦး၀င္းျမင့္ကေျပာ သည္။

‘‘ႏုုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြ စား၀တ္ ေနေရးခက္ခဲက်ပ္တည္း ေနတာ နားလည္ပါတယ္။ သုုိ႔ေသာ္ ျပည္ သူက ႏုုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြထက္ ပုုိၿပီး ခက္ခဲက်ပ္တည္းျဖစ္တယ္ ဆုုိရင္ကုုိယ့္ေ၀ဒနာကုုိ ကုုိယ္မ်ိဳ သိပ္ၿပီးေတာ့ ႏုုိင္ငံသူ၊ ႏုုိင္ငံသား ေတြရဲ႕ေ၀ဒနာကုုိ တရားမွ်မွ်တ တနဲ႔  မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖရွင္းေပးပါလိုု႔။ ဒါကုုိယ့္အလွတရားပဲ’’ ဟုု သမၼတကဆုုိသည္။

သမၼတဦး၀င္းျမင့္သည္ အ ျခား တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ဌာနဆုုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တရားစီရင္ ေရးမ႑ိဳင္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုပဲြ ျပဳလုုပ္ေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန ျပည္ေတာ္၌ ပုုိမုုိအခ်ိန္ယူေျပာ ၾကားသည္ကုုိေတြ႕ရသည္။

ေနျပည္ေတာ္သည္ ၀န္ ထမ္းအမ်ားစုုေနထုုိင္ရာ ျပည္ ေထာင္စုုနယ္ေျမျဖစ္၍ ၀န္ထမ္း အေၾကာင္းအရာ၊ ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ အဓိကထား ေျပာၾကားသည္ဟုု ထင္ျမင္ယူဆေၾကာင္း ဇမၺဴသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္ စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

လက္ရွိအစုုိးရသည္ အ တိတ္ကုုိ သင္ခန္းစာယူ၍ အနာ ဂတ္ကုုိ အေကာင္းဆုံးဖန္တီးမည္ ဟုု ေမွ်ာ္မွန္းကာတာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုုိ ယံုု ၾကည္စြာေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ယမန္ေန႔ တြင္ ေျပာၾကားသည္။