ပဲခူးအေနာက္ျခမ္း၌ သီးႏွံမ်ိဳးေစ့အရည္အေသြးစစ္ ဓာတ္ခြဲနည္းဆုိင္ရာ သင္တန္းေပး

သီနွံမ်ိဳးေစ့ အရည္အေသြးစစ္ ဓာတ္ခြဲနည္းပညာ သင္ၾကားေနစဥ္(ဓာတ္ပံု − SAK)

 ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ျခမ္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ ေမ လ  ၂၀ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိသီးႏွံမ်ိဳးေစ့အရည္အေသြးစစ္ဓာတ္ခြဲ နည္းဆုိင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့သည္။


အဆုိပါ သင္တန္းတြင္ စုိက္ ပ်ိဳးမည့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို အရည္အေသြးစစ္ေဆးႏုိင္သည့္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးေသာ နည္းပညာသင္ၾကားေပးၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ ဓာတ္ခြဲခန္းဖြင့္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္း အေနာက္ျခမ္း၌ ဆည္ေရေသာက္စနစ္ျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးစနစ္ေဖာ္ေဆာင္သည့္  စီမံကိန္း (PR-OFIA)မွ စီမံကိန္းလက္ေထာက္ဦးစိုင္းေအာင္ႀကိဳင္ကေျပာသည္။

‘‘လက္ရွိေတာ့ စပါး၊ ပဲရဲ႕ မ်ိဳးေစ့ကို စလုပ္တယ္။ ေနာက္  ပိုင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းစတဲ့မ်ိဳးေစ့မ်ိဳး စံုအထိ စစ္ေဆးသြားႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုစစ္ေဆးေပး ၿပီးေတာင္သူေတြရဲ႕မ်ိဳးေစ့အရည္ အေသြးေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္  ထုတ္ေပးမယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းက သီးႏွံအရည္အေသြး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ပိုမို ရရွိေစဖို႔ပါ’’ ဟု ၎ကဆိုသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ JICA ႏွင့္ PROFIA တုိ႔ပူးေပါင္းၿပီး ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ နည္းပညာႏွင့္ သီးႏွံအရည္အေသြးစစ္ဓာတ္ခြဲ ခန္းကို ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအ ေနာက္ျခမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ႐ံုး၌ ၂၀၁၇ ေမလတြင္စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈ တြင္ သီးႏွံ အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္းသာ မက မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြးစစ္ ေဆးျခင္းပါ ေဆာင္ရြက္ေန ၿပီး ယခုႏွစ္၌ ေတာင္သူမ်ားစိုက္ ပ်ိဳးမည့္ မ်ိဳးေစ့၊ မ်ိဳးသန္႔အရည္ အေသြးေထာက္ခံခ်က္မ်ား  ထုတ္ ေပးႏုိင္ရန္ ဓာတ္ခြဲခန္းကိုအဆင့္ ျမႇင့္တင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းတြင္ ျပည္၊ ေပါက္ ေခါင္း၊ ေပါင္းတည္၊ သဲကုန္း၊ ဇီး ကုန္း၊ နတၱလင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ  စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၀န္ထမ္း ၁၄ ဦးတက္ေရာက္သင္ၾကားသည္။