ဦးသန္႔၏႐ုုပ္တုု နီေပါ၌ ထားရွိမည္

၁၉၆၇ ခုႏွစ္က ေဂါတမဗုဒၶဖြားျမင္ရာ နီေပါလ္ႏိုင္ငံ လုမၺနီဥယ်ာဥ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ဦးသန္႔အား ခတၱမႏၵဴၿမိဳ႕တြင္ နီေပါလ္ဘုရင္ မဟႏၵရာႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − U Thant House / Facebook)

ကုုလသမဂၢအ ေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဟာင္းဦးသန္႔၏ ႐ုုပ္တုုကုုိ နီေပါ ႏုုိင္ငံ၊ လုုမၺိနီ၌ထားရွိၿပီး ႐ုုပ္တုုဖြင့္ ပဲြအခမ္းအနားကုုိ ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္႔ေနအိမ္ျပတုုိက္က ယမန္ ေန႔တြင္ သတင္းထုုတ္ျပန္သည္။


ဗုုဒၶဖြြားျမင္ရာ လုုမၺိနီ၌ က်င္းပမည့္ ဦးသန္႔႐ုုပ္တုုဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသုုိ႔ ဦးသန္႔၏ေျမးျဖစ္သူ သမုုိင္းပညာ ရွင္ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးလည္း  တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ဦးသန္႔သည္ လုုမၺိနီသုုိ႔ ၁၉၆၇ ဧၿပီတြင္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းေဒသကုုိ အျပည္ ျပည္ဆုုိင္ရာ ဘုုရားဖူးေနရာအျဖစ္ တုုိးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ပထမ ဆံုုးအႀကံေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုုတ္ျပန္ ခ်က္၌ေဖာ္ျပသည္။

ထုုိ႔အျပင္ ဦးသန္႔ႏွင့္ နီေပါ ဘုုရင္မာဟန္ျဒာတုုိ႔ ၁၉၆၇ တြင္ နီေပါ၌ေတြ႕ဆံုုၿပီးေနာက္ ကုုလ သမဂၢႏွင့္ နီေပါအစုုိးရတုုိ႔ပူးေပါင္း ကာ လုုမၺိနီစီမံကိန္းကုုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္ဟုု ထုုတ္ျပန္ ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။