တုိက္ပြဲမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရး အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္မထုိးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားရွစ္ဖြဲ႕သေဘာတူ

ေဆြးေႏြးပြဲမၾကာခဏ ဆက္လုပ္ႏုိင္ပါက တပ္မေတာ္၏အပစ္ရပ္ဆိုင္းမႈ သက္တမ္းတိုးႏုိင္ဟု NRPC ေျပာ
NRPC ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ မေရးထိုးထားသည့္အဖြဲ႕မ်ား ယမန္ေန႔က ေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − NRPC)

အစုိးရ၊ တပ္မ ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ ေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာ န(NRPC)ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာ တူစာခ်ဳပ္(NCA)မထုိးရေသး သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕၏ ပထမဆုံးၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ရွိျဖစ္ ပြားေနေသာ လက္နက္ကုိုင္တုိက္ ပြဲမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးႏွင့္ တစ္ ႏုိင္ငံလုံး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရး ဆက္လက္ညိႇ ႏႈိင္းႀကိဳးပမ္းရန္အပါအ၀င္ အ ခ်က္ငါးခ်က္ကုိ သေဘာတူညီခဲ့ သည္။

အထက္ပါအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ အျပင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေဒသ ခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဖက္စ လုံးက အေလးထားေဆာင္ရြက္ ရန္၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အ ရင္းခံအေၾကာင္းတရားျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရး နည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာညိႇႏႈိင္းေျဖ ရွင္းရန္၊ ႏွစ္ဖက္အဆုံးအျဖတ္ေပး ႏုိင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားမၾကာခဏ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္စသည့္အ ခ်က္မ်ား သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ အစုိးရဘက္ က NRPC ဒုဥကၠ႒ေဒါက္တာတင္ မ်ိဳး၀င္း၊ အဖြဲ႕၀င္ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးရာျပည့္အပါအ၀င္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းက အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုကုိ အေျခခံသည့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိၿပီး ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူႏုိင္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အစုိးရႏွင့္ တပ္ မေတာ္အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကုိ လက္ခံသေဘာတူထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဖက္ဒ ရယ္ဆုိသည္ကုိသာႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲ၌ ေဆြးေႏြးၾကရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ NCA လက္မွတ္ထုိးထားသည့္တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္၌ က်င္း ပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံအ စည္းအေ၀းသုံးႀကိမ္တြင္ ဖက္ဒ ရယ္ဆုိင္ရာအေျခခံမူ ၅၁ ခ်က္ရ ရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘NCA လက္မွတ္မထုိးရ ေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ NCA မွာပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိး ဖုိ႔အတြက္ စုိးရိမ္စိတ္ေတြ၊ အ ခက္အခဲေတြရွိရင္ ပြင့္ပြင့္လင္း လင္းေျပာၾကားေပးဖုိ႔ ေမတၱာရပ္ ခံပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

NCA လက္မွတ္မထုိးရေသး သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕အနက္ ရွမ္းအဖြဲ႕ (SSPP)ဒုဥကၠ႒ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခြန္ဆိုင္ ႏွင့္ မုိင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA)မွ အ ေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦးၾကည္ ျမင့္စသည့္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ကခ်င္အဖြဲ႕ (KIO /KIA)ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္ သည့္ ဦးဘရန္နန္ႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ေနာင္၊ ကရင္နီအဖြဲ႕ (KNPP) မွ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ခူေတာ္ရယ္၊ ရခုိင္အဖြဲ႕ (AA)မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ဟန္၊ တအာင္းအဖြဲ႕(TNLA) ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ တားအ မာ၀္းႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတားပန္ လ၊ ‘၀’အဖြဲ႕ (UWSA)မွ ျပင္ပ ဆက္ဆံေရးဌာနမွ ဦးအားမင္ႏွင့္ လား႐ႈိးဆက္ဆံေရး႐ုံးတာ၀န္ခံ ဦးညီရန္း၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ (MNDAA)မွ ဆက္ဆံေရးဌာနတာ၀န္ ခံ လီက်ားခြန္တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။

‘‘ပထမေတြ႕ဆုံတာပဲ။ အ ျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ တက္ေရာက္ တာ’’ ဟု UWSA ကုိယ္စားလွယ္ ဦးအားမင္က ေျပာသည္။

UWSA ထိပ္ပိုင္းေခါင္း ေဆာင္မ်ား မတက္ေရာက္ႏုိင္ ျခင္းမွာ ၎တို႔၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ (၃၀)ျပည့္ပြဲရွိ၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ထိပ္ ပိုင္းေခါင္းေဆာင္လာျခင္း၊ မလာ ျခင္းထက္ ဗဟုိ၏ကုိယ္စားလာ ျခင္းျဖစ္၍ ရာထူးႏွင့္မဆုိင္ ေၾကာင္း ဦးအားမင္ကေျပာသည္။

KIO ကုိယ္စားလွယ္ဗုိလ္ မွဴးႀကီးခြန္ေနာင္က KIO အေန ျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစုိး ရႏွင့္ KIO အၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေရး၊ ယင္းသုိ႔ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ပါက ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား ေနရပ္ေဒသသုိ႔ လုံၿခံဳေအးခ်မ္းစြာ ျပန္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္မည့္အစီအ စဥ္ရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ၌ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

KIO အဖြဲ႕ NCA တြင္ပါ၀င္ လက္မွတ္ထုိးႏိုင္ေရး ဆက္လက္ ညိႇႏႈိင္းရန္ရွိသည္ဟု ၎ကဆုိ သည္။

‘‘ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၿပီး ရလာ တဲ့ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံႏုိင္မယ့္ အေနအထား ဒီအပိုင္းကုိ ေစာင့္ ၾကည့္ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြး ေႏြးေရးတိုးတက္မႈအေပၚမွာ မူ တည္ၿပီးမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ႀကိဳးစားေနပါတယ္’’ ဟု ဗုိလ္မွဴး ႀကီးခြန္ေနာင္က ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ အစုိးရ၊ တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္မထုိးရ ေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္းေတြ႕ဆုံရန္ ႀကိဳတင္ညိႇႏႈိင္း မႈအႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ရေၾကာင္း အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထုိးရွစ္ဖြဲ႕ေတြ႕ဆုံ ပြဲသည္ ထူးျခားေၾကာင္း၊ တပ္မ ေတာ္က အပစ္ရပ္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးအ ႀကိမ္ ေနျပည္ေတာ္၌ ယခုကဲ့သုိ႔ ရွစ္ဖြဲ႕စုံလင္စြာေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အႀကံေပးဦးလွေမာင္ ေရႊကဆုိသည္။

အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ဦး ေဇာ္ေဌးကလည္း ‘‘လာမယ့္ဧၿပီ လ ၃၀ ရက္ေန႔ဆုိရင္ ေလးလက ကုန္သြားၿပီ။ ကုန္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ လက္မွတ္မထုိးရေသးတဲ့အဖြဲ႕ ေတြနဲ႔ အဓိကပါ၀င္တဲ့စစ္တိုင္း ႀကီးငါးတိုင္းမွာ အပစ္ရပ္ေၾကာ္ ျငာခ်က္ထုတ္ထားတယ္။ ထုတ္ တဲ့အခါ ေအာက္ေျခမွာျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကုိလည္း ဒီေန႔ေဆြး ေႏြးႏုိင္တယ္။ေနာက္တစ္ခ်က္က ေတာ့ ဒီလုိမ်ိဳးရွစ္ဖြဲ႕စလုံးနဲ႔ေတြ႕ ၿပီးေတာ့ မၾကာခဏေတြ႕ဆုံမႈေတြ ဆက္လုပ္သြားမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔အပစ္ရပ္က သက္တမ္း တိုးသေဘာမ်ိဳးေပါ့ေနာ္ ထပ္ၿပီး ေတာ့ျဖစ္လာႏုိင္တယ္’’ ဟု ေျပာ သည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ဆုံမႈကုိ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ျပဳ လုပ္ရန္၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုိ႔လည္း အဓိကအဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ယင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဆုံး အျဖတ္ေပးပုိင္ခြင့္လႊဲအပ္လုိက္ သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ရန္ အဆုိ ျပဳထားသည္။

NRPC ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ မထုိးရေသးသည့္ ရွစ္ဖြဲ႕ေဆြးေႏြး ပြဲအၿပီး မတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ တပ္ မေတာ္ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ ဖြဲ႕ခ်င္း ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းလုိပါက ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းႏုိင္ေၾကာင္း ဖိတ္ ေခၚထားေသာ္လည္း မတ္လ ၂၁  ရက္ေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးသည္အထိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ေဆြး ေႏြးပြဲျဖစ္၊ မျဖစ္အတည္ျပဳခ်က္ မရေပ။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တရား၀င္ေဆြး ေႏြးပြဲျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ အ တည္ျပဳခ်က္မရေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တပ္မ ေတာ္ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အလြတ္ သေဘာေတြ႕ဆုံမည့္ တိုင္းရင္း သားအဖြဲ႕ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

Top News