ရထားစက္ေခါင္းအသစ္မ်ား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈ လ်ာထားကာလထက္ေစာ၍ ၿပီးစီး

ျမန္မာ့မီးရထားက ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္ထားေသာ စက္ေခါင္းတစ္ခု (ဓာတ္ပံု − MaMaHtar)

 ျမန္မာ့မီးရထားက ရထား စက္ေခါင္းအသစ္ ၁၀ခုစလုံးကို လ်ာထားကာလထက္ ေဆာလ်င္စြာ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ၿပီးေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္စက္ေခါင္း စက္႐ုံမွဴးဦးျမင့္ႏုိင္ကေျပာသည္။

 ျမန္မာ့မီးရထားက ၂၀၁၈ ႏွစ္လယ္ကစ၍  တ႐ုတ္ပညာ ရွင္မ်ားႏွင့္  ပူးေပါင္းကာ  စက္ ေခါင္းအသစ္ ၁၀ လုံး ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္မည့္  စီမံကိန္းကို  အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။


 ယင္းစီမံကိန္း၏ ပထမဆုံး စက္ေခါင္းကို ၂၀၁၈ စက္တင္ ဘာက စတင္ထုတ္လုပ္ၿပီး စက္ ေခါင္း ၁၀ ခုစလုံးကို လာမည့္ဧၿပီတြင္  အၿပီးသတ္ထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထားခဲ့သည္။

 ‘‘အခုက လ်ာထားကာလ ထက္ေစာၿပီးတာေပါ့။ ေနာက္ဆုံး စက္ေခါင္းကို တပ္ဆင္တာေတြ ၿပီးလို႔ စၿပီး စက္စမ္းေနၿပီ’’ဟု ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာသည္။

ယခုထုတ္လုပ္သည့္ စက္ ေခါင္းမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာထိန္း ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပါ၀င္ၿပီး ျမင္းေကာင္ ေရ ၂,၀၀၀ အားရွိကာ ႏုိင္ငံတ ကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းအတုိင္းတပ္ဆင္ ထားေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားက ထုတ္ျပန္သည္။

 အဆုိပါ စက္ေခါင္းမ်ားအ တြက္ အင္ဂ်င္ကိုအေမရိကန္ႏုိင္ ငံထုတ္ အမ်ဳိးအစား အသုံးျပဳကာ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာသည္။

 လက္ရွိအခ်ိန္အထိ  ယင္းစက္ေခါင္းမ်ား၏   ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကို အၿပီးသတ္တြက္ ခ်က္ထားျခင္း  မရွိေသးေသာ္ လည္း ျပည္ပမွ ၀ယ္ယူတင္သြင္း သည့္ စက္ေခါင္းမ်ားထက္ တစ္ေခါင္းလွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သိန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းႏုိင္သည္ဟု ျမန္မာ့မီးရထားက ကနဦးခန္႔မွန္းထား သည္။

ထုိသို႔ ထုတ္လုပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ စက္ေခါင္းမ်ားကို ရန္ကုန္-မႏၲ ေလးႏွင့္ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား လမ္းပိုင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအ သုံးျပဳေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏုိင္ က ဆုိသည္။

 ျမန္မာ့မီးရထားက စက္ ေခါင္း ၁၀ ေခါင္းကို တ႐ုတ္ပညာ ရွင္မ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စက္ ေခါင္းအသစ္မ်ား ဆက္လက္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

Top News