ပ်ဥ္းမနားငလိုက္ေခ်ာင္းအတြင္း လူ ၁,၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ အမႈိက္ေကာက္မည္

မွ်ေ၀ေသာလက္မ်ားအသင္း၏ အမိႈက္ေကာက္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု (ဓာတ္ပုံ- Kyaw Thura)

 ပ်ဥ္းမနားငလိုက္ ေခ်ာင္းတံတား၌ ဘာသာေပါင္းစံု မွ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား၊ ရဲ၊ မီးသတ္ ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းအပါအ ဝင္ စုစုေပါင္းလုပ္အားေပးအင္ အား ၁,၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ မတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ ငလိုက္ေခ်ာင္းအတြင္း အမႈိက္ေကာက္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္လႈပ္ ရွားသူ မွ်ေဝေသာ လက္မ်ားအ သင္းဥကၠ႒ဦးေက်ာ္သူရက ေျပာ သည္။


‘‘ဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြလည္း ပါမယ္၊ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႕ ေတြပါမယ္၊ ဘာသာေပါင္းစံုပါ မယ္’’ ဟု ဦးေက်ာ္သူရက ဆို သည္။

မတ္လ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲကစတင္ကာ ပ်ဥ္းမနား (၆) လမ္းတံတားမွ (၂) လမ္းတံ တားၾကားအတြင္း ေကာက္ယူ မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းက လည္း ငလိုက္ေခ်ာင္းတံတားတစ္ ေလွ်ာက္ အမႈိက္ႏွစ္ႀကိမ္ေကာက္ ယူထားသည္ဟု ၎ကဆက္ လက္ ေျပာၾကားသည္။

ပထမတစ္ႀကိမ္တြင္ လုပ္ အားေပးအင္အား ၅၀၀ ပါဝင္ၿပီး ဒုတိယတစ္ႀကိမ္တြင္  ၈၀၀ ခန္႔ ပါဝင္သည္ဟု ဦးေက်ာ္သူရက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထူးျခားမႈအျဖစ္ ဒုတိယတစ္ ႀကိမ္တြင္ တပ္မေတာ္သားစစ္ သည္မ်ားလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ ၿပီး ယခုျပဳလုပ္မည့္ တတိယအ ႀကိမ္တြင္မူ တပ္မေတာ္ေန႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ ပါဝင္လုပ္အားမေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

ယခု ၂၀၁၉ အတြင္း တနဂၤ ေႏြေန႔တိုင္း ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ သည့္ အမႈိက္ေကာက္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္အားေပးမႈမွာ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္သူရကဆိုသည္။

Top News