ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္တုအေရး ငါးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ အေျဖမထြက္ေသာ္လည္း ဧၿပီလမကုန္မီ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ

ငါးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − KNGY)

လြိဳင္ေကာ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္တုကိစၥ အၿပီး အျပတ္ေျဖရွင္းရန္ ယမန္ေန႔က ငါးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးရာ ေျပလည္မႈမရရွိေသာ္လည္း ဧၿပီလ မကုန္မီ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခဲ့ သည္။

‘‘ေဆြးေႏြးမႈက မေျပလည္ခဲ့ပါဘူး။ ကမကထ လုပ္တဲ့ NRPC (အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန)က သူေတြကလည္း သူတို႔ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့လူေတြမဟုတ္တဲ့အတြက္ သူတို႔က ဒီေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္အားလုံးကုိ ဗဟုိအဆင့္ကုိျပန္တင္ ျပေပးမယ္။ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္စုံ တစ္ရာ သူတို႔အေနနဲ႔သိလိမ့္မယ္။ အဲဒီဟာကုိ လာ မယ့္ဧၿပီက်ရင္ထပ္ေတြ႕ၿပီး ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္ ႏုိင္လိမ့္မယ္ေျပာတယ္’’ ဟု ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားအင္အား စုသပိတ္ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္ ကုိဒီးဒီက ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္အဆုိျပဳ ခ်က္မ်ားျပန္လည္သုံးသပ္၍ ႏွစ္ ဦးႏွစ္ဖက္လက္ခံႏုိင္ေသာ ေျဖ ရွင္းခ်က္ရရွိေရး ေလးပြင့္ဆိုင္ျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ မပါ၀င္ ေတာ့ဘဲ ဧၿပီမကုန္မီထပ္မံေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာ တူညီခဲ့ေၾကာင္း မတ္လ ၂၀ ရက္ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး ထုတ္ျပန္ေသာ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္၍ မတ္လ ၂၀ ရက္နံနက္ ၉ နာရီတြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ကိႏၷရာ လြိဳင္ေကာ္ဟုိတယ္၌ ကယားျပည္ နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၊ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဗဟုိဌာန (NRPC)၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ၊ ကရင္နီျပည္လူငယ္ မ်ား အင္အားစုသပိတ္ေကာ္မတီ ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္သ ေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးရန္ ညိႇႏႈိင္းေနသည့္ကရင္ နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္၍ ငါးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြးရာ အထက္ပါအတိုင္း သေဘာတူညီျခင္းျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ အဆုိျပဳခ်က္ႏွစ္ခ်က္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေၾကး႐ုပ္တုကုိ လက္ရွိအတုိင္းထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၏ ကတိက၀တ္မ်ား၊ ပင္လုံ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားစသည္တို႔ ကုိ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္း၍ ကမၸည္း ေက်ာက္စာမ်ားထားရွိရန္ႏွင့္ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္တုကုိ လက္ရွိအ တိုင္းထားရွိ၍ ကရင္နီတိုင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ႐ုပ္ တုထားရွိမည္ဟု အဆုိျပဳသည္။

ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ား အင္အားစုသပိတ္ေကာ္မတီ၏ အဆုိျပဳခ်က္ႏွစ္ခ်က္

လက္ရွိလြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ကႏၵာ ေဟ၀န္ပန္းၿခံအတြင္း စုိက္ထူ ထားေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္တုကုိ ျပည္နယ္ျပင္ပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပး ရန္ႏွင့္ အဆင္မေျပပါက အမ်ား ႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္သည့္ (ဥပမာ NLD႐ုံး၊ ပရဟိ တ႐ုံး)တြင္ထားရွိရန္ အဆုိျပဳ သည္။

ယင္းေတြ႕ဆုံပြဲႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီ ခ်က္တြင္ ကယားျပည္နယ္အစုိး ရအဖြဲ႕ဘက္က လက္မွတ္ထုိးခဲ့ သည့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕အ တြင္းေရးမွဴးဦးညီညီမင္းထံ 7Day Daily သတင္းစာက မတ္လ ၂၀ ရက္ ညေန ၆ နာရီခန္႔တြင္ ေမး ျမန္းရန္ ဖုန္းဆက္သြယ္ေသာ္ လည္း ဆက္သြယ္မႈမရခဲ့ေပ။

ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ အသိသက္ ေသမ်ားအျဖစ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေဒါက္တာခင္စည္သူ၊ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး ခူးသဲရယ္တို႔ တက္ေရာက္သည္။

ကရင္နီျပည္သူမ်ားထံ ေတာင္းပန္

ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ား အင္အားစု သပိတ္ေကာ္မတီက မတ္လ ၂၀ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေၾက ညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး အၿပီးသတ္ မေဆြးေႏြးႏိုင္မႈအေပၚ ေတာင္း ပန္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ ေရး ေရွး႐ႈ၍ သည္းခံေစာင့္ဆိုင္း ေပးရန္ ကရင္နီျပည္သူမ်ားထံပန္ ၾကားထားသည္။

Top News