ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြေရး ေထာက္ခံႀကိဳဆုိပဲြ နတ္တလင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္

နတ္တလင္းတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆဲြရန္ ေထာက္ ခံႀကိဳဆုိပဲြ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး နတ္တလင္းၿမိဳ႕၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို အေျခခံ သည့္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ ရပ္ေပၚေပါက္လာရန္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းကို ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက လုိလားေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ေထာက္ခံႀကိဳဆုိပဲြျပဳလုပ္ သူမ်ားက ေျပာသည္။

‘‘အားလုံးသိတဲ့ အတုိင္းပဲ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေအာက္မွာ ျပည္သူေတြဆင္းရဲေနတယ္။ ေၾကာက္လန္႔ေနရတယ္။အဲဒီလို က်ီးလန္႔စာစားေနရတဲ့အ တြက္ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔ ညီတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရး ဆဲြဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္’’ဟု နတ္တ လင္းၿမိဳ႕ ဟိတကာရီ သာေရး၊ နာေရး ကူညီမႈ အသင္း၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆဲြရန္ ေထာက္ ခံႀကိဳဆိုသည့္အေနျဖင့္ ျပည္- ရန္ကုန္လမ္း ၿမိဳ႕လယ္ပန္းၿခံေရွ႕ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တုိင္ အနီးတြင္ ဆုိင္းဘုတ္ စုိက္ထူခဲ့ သည္။

 လမ္းသြားလမ္းလာ ယာဥ္ မ်ား၊ ဆုိင္ကယ္မ်ား၌ အေျခ ခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆဲြေရး စတစ္ ကာ ကပ္ျခင္းျပဳလုပ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ အေႏွးယာဥ္လုပ္ သားမ်ားက ဆုိက္ကား အစီးေရ ၁၀၀ ခန္႔ကို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား ႐ုံးေရွ႕မွ လြတ္လပ္ ေရးေက်ာက္တုိင္အထိ စီးနင္း ကာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆဲြရန္ ေထာက္ခံ၀န္းရံခဲ့ သည္။