ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ပဲေရာင္းခ်ရန္ စီးပြားကူးသန္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အိႏၵိယႏိုင္ငံသြားမည္

မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုအဝယ္ ရပ္ဆုိင္းၿပီး တစ္လအတြင္း ႏွစ္ ႏိုင္ငံသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ပဲေရာင္း ခ်ေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရန္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီတတိယပတ္ တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ သြားရန္ စီစဥ္ေနသည္။

တိက်ေသာ ခြဲတမ္းသတ္ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မတ္ ပဲ၊ ပဲစင္းငံုအပါအဝင္ ပဲဝယ္ယူ ေရးကို အိႏၵိယအစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ဦးခင္ ေမာင္လြင္က ေျပာသည္။

စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာန အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္း ကုန္သည္အသင္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ ပဲကုန္စည္ဒိုင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားညႇိႏိႈင္းမည့္ အစီအစဥ္မ်ား လည္း ပါဝင္သည္။

အိႏၵိယ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ အေျဖထြက္ေပၚလာႏုိင္မည့္အေျခအေနကို ေမးရာ၌ ‘‘ညႇိႏိႈင္းရမယ့္အခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။ ေဆြးေႏြးမႈေပၚမူတည္ၿပီး အေျဖထြက္လာမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳး ပါ’’ဟု ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာ သည္။

အိႏၵိယခရီးစဥ္တြင္ အစိုးရ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ပဲေရာင္းခ်ရန္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအတြက္ ေပးပို႔ထားသည့္ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးစရာမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစိုးရသေဘာတူ ညီမႈျဖင့္ ပဲေရာင္းခ်မည့္ အစီအ စဥ္တြင္ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းပဲကုန္ သည္မ်ား၊ လယ္သမားအခ်ိဳ႕က အိႏၵိယ အစိုးရ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို မႏွစ္သက္ေပ။ အိႏၵိယ အစိုးရက ပဲတစ္ဧက စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္အပါ အဝင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အပိုေဆာင္း အျမတ္ေပးၿပီးသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဲဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းသည္။

အိႏၵိယကမ္းလွမ္းခ်က္က ျပည္တြင္း လြတ္လပ္ေသာ ပဲေဈး ကြက္ကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစ ေသာေၾကာင့္ ပဲကုန္သည္မ်ား၊ လယ္သမားမ်ားက သေဘာမတူ သျဖင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္သည္ဟု စီးပြားကူးသန္းဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာခဲ့ သည္။ အိႏၵိယႏွင့္ အစိုးရခ်င္း သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ပဲေရာင္းခ် မည့္ အစီအစဥ္ၾကန္႔ၾကာေနခ်ိန္ တြင္ ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ အိႏၵိယ အေကာက္ခြန္ ဌာနကထုတ္ျပန္သည့္ ပဲတင္သြင္းမႈ ရပ္ဆိုင္းသည့္ ေၾကညာခ်က္သည္ ျပည္တြင္းပဲေဈးကြက္အတြက္ ႐ိုက္ခတ္မႈႀကီးမားလာသည္။

ပဲစင္းငံုအသစ္တန္ခ်ိန္ ငါး ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ ေလးသိန္းေက်ာ္အတြက္ လတ္ တေလာ ေဈးကြက္ေဈးစု ေလ်ာ့ နည္းျခင္းက ျပည္တြင္း ပဲကုန္ သည္မ်ားႏွင့္ ပဲစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားအတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္သည္။

ပါကစၥတန္ႏွင့္ နီေပါႏုိင္ငံ က ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မတ္ပဲကို ေဈးတိုးေပးၿပီး ဝယ္ယူေသာ္လည္း မတ္လတြင္ အသစ္ေပၚလာမည့္ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ ေလးသိန္းေက်ာ္အ တြက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေအာက္ ေဈး မက်ေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းက ျပင္ ဆင္ေနသည္။

စီးပြားကူးသန္း ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီး ခရီးစဥ္တြင္ အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား အတူလိုက္ပါၿပီး ‘‘သီးသန္႔ ခြဲတမ္းပိုရေရးကို ေတာင္းဆုိဖို႔ရွိပါတယ္’’ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အ သင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကိုဦး က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ တြင္ မတ္ပဲတစ္တန္ ေဈးႏႈန္း က်ပ္ေျခာက္သိန္းႏွစ္ေသာင္းႏွင့္ ပဲစင္းငံု (၂၀၁၇)ေဈးႏႈန္းက က်ပ္ ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ ေဈးရွိေနသည္။ ထိုေဈးႏႈန္းက မတ္လ မတ္ပဲအ သစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ အိႏၵိယအဝယ္ မရွိပါက ေဈးက်ဆင္းႏိုင္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က် စရိတ္ေအာက္သို႔ ျပည္တြင္းပဲေဈး မက်ဆင္းေရး ပဲ၊ ႏွမ္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ေဈးႏႈန္းတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီး ဝယ္ယူရန္ စီစဥ္ထားသည္။