ႏုိင္ငံတကာ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္း ေဈးျမင့္လာျခင္းက ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေကာင္းျဖစ္လာ

ေရာ္ဘာေစးသယ္ယူေနေသာ လုပ္သားတစ္ဦး (ဓာတ္ပံု − Hkun Lat/WWF Myanmar)

အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ စတင္ ခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္း ေဈး အနည္းငယ္တက္လာျခင္း က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာ သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတကာ၌ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္းေဈးသည္ လက္ရွိတြင္ တစ္တန္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၁,၇၀၀ ခန္႔ ေဈးဖြင့္သည္။ အဆုိပါေဈးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီထက္ တစ္တန္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ခန္႔ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ တြင္းေဈးကြက္တြင္ ေရာ္ဘာကုန္ ၾကမ္းေဈးသည္ RSS-3 အမ်ိဳး အစား တစ္တန္ က်ပ္ ၇၅၀ ေဈး ဖြင့္သည္။

လက္ရွိ ေဈးႏႈန္းသည္ အ ေစးလွီးရန္ အလုပ္သမားစရိတ္ အပါအဝင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအ တြက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ကာမိ႐ံုသာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ဘီးလင္းၿမိဳ႕ နယ္မွ ေရာ္ဘာၿခံပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္သည့္ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္း ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ ေရး ျပန္လည္အဆင္ေျပမည္ဆုိ ပါက ဝယ္လိုအား ေလ်ာ့က်ႏုိင္ သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေရွာင္ ရွားႏုိင္မည္ဟု ျပည္ပသို႔ ေရာ္ဘာ ကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔ေနသည့္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာ သည္။တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္သည့္ ကားတာယာ မ်ားအပါအဝင္ ေရာ္ဘာကုန္ေခ်ာ မ်ားကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ ပို႔မႈအမ်ားဆံုးအနက္ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာ္ဘာ စိုက္ဧက ၁ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ဧကရွစ္သိန္းသည္ အေစးလွီးႏိုင္သည့္ အေျခအေန၌ ႏုိင္ငံ တကာ ေရာ္ဘာ ကုန္ၾကမ္းေဈး ကြက္အေျခအေန အေျပာင္းအလဲ က စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအ တြက္ အေရးပါေနသည္။

ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္းကို တာ ယာစက္႐ံုမ်ားက အမ်ားဆံုး ဝယ္ယူသံုးစြဲၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာ္ ဘာကုန္ၾကမ္းအသံုးျပဳၿပီး တာ ယာထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ံုသံုး႐ံုသာရွိသည္။ ထိုအေျခအေနက ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္း တန္ခ်ိန္တစ္ သိန္းခြဲကို ျပည္ပေဈးကြက္တင္ပို႔ ႏုိင္မွသာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူ မ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ကမၻာ့စီးပြားေရးအေျခအ ေန အေျပာင္းအလဲမျဖစ္ရင္ ဒီႏွစ္ မွာေတာ့ အခုေဈးအတိုင္းရွိေန မယ္မွန္းတယ္’’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္း ေရးမွဴး ဦးခိုင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ေရာ္ဘာပညာ ရွင္မ်ားက ၂၀၁၉ ႏွစ္ကုန္တြင္ ေရာ္ဘာေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္ၿပီး ေဈးကြက္ဝယ္လိုအား ေကာင္းလာ မည္ဟု မွန္းဆေနသည္။ ကမၻာ့ေရာ္ဘာအမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ သည့္ ထိုင္း၊ မေလးရွားႏုိင္ငံမွ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္းထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ မွန္းဆျခင္းဟု ဦးခိုင္ျမင့္ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ လည္း ေရာ္ဘာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ရန္ ေရာ္ဘာအရည္အေသြး ျမင့္မားေရးႏွင့္ ေရာ္ဘာေဈးကြက္ တည္ၿငိမ္ေရး သက္ဆုိင္ရာဌာန မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ၿခံရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ေရာ္ဘာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္သူလယ္ သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာသည္။

သက္ဆုိင္ရာေဒသအလုိက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ေရာင္း ဝယ္သူမ်ားႏွင့္ စက္႐ံုမ်ားက က႑အလိုက္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူ သမဝါယမအသင္း မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း စီမံေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဒုတိ ယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။