တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒တို႔ ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးေဆြးေႏြး

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း  ေအာင္လိႈင္ႏွင့္ နိပြန္ေဖာင္ေဒး ရွင္းဥကၠ႒မစၥတာ႐ိုေဟးဆာဆာ ကာ၀ါတို႔ေတြ႕ဆံုၿပီး ကခ်င္စစ္ ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ျပန္  ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိ ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွပါ၀င္ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း IDP Camp မ်ားရွိ စစ္ေဘးေရွာင္  ျပည္သူမ်ားေနရပ္သို႔ ျပန္ႏုိင္ေရး  တပ္မေတာ္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကူညီ ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၌ ကခ်င္ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားေနရပ္ျပန္ႏိုင္ ေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထိုသု႔ိေတြ႕ဆံုစဥ္ စစ္ေရွာင္ မ်ားအျမန္ဆံုးျပန္ႏုိင္ေရးကို တပ္ မေတာ္ဘက္က လုပ္ေပးႏုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး  ခ်ဳပ္က ေျပာၾကားေၾကာင္းတပ္ ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ကက္သ လစ္အသင္းေတာ္မွ ဖာသာေနာ္ လတ္ကေျပာသည္။

အလားတူနိပြန္ေဖာင္ေဒး ရွင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ (KBC) မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ကခ်င္စစ္ေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ KBC  တို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ စစ္ဒဏ္ ေၾကာင့္ ဒုကၡႀကံဳေနရသည့္ အရပ္  သားမ်ား၏အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ မ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းဘက္မွ သေဘာ ထားေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု ယင္းေတြ႕ ဆံုပြဲတြင္ အက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ပါ ၀င္သူ ဦးညိဳအုန္းျမင့္ကေျပာ သည္။

KBC ႏွင့္ ကက္သလစ္အ သင္းေတာ္မွ ကခ်င္ခရစ္ယာန္ဘာ သာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကခ်င္လူသား ခ်င္းစာနာမႈေကာ္မတီ (KHCC) သည္လည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC) ႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါ ရီ ၁၀ ရက္တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ ဆံုကာစစ္ေရွာင္မ်ားသိကၡာရွိစြာ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရး အလြတ္ သေဘာေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ NRPC  ႏွင့္ KHCC သည္ စစ္ေရွာင္ မ်ားအျမန္ဆံုးျပန္ႏုိင္ေရး မူ၀ါဒ ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေရးထပ္မံ ေတြ႕ဆံုရန္စီစဥ္ထားသည္။