အီးယူက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေနမႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ၿဗိတိန္အေျခစုိက္အဖြဲ႕ ေတာင္းဆုိ

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူတစ္ဦးကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ခြန္ေဒဝေဖ့စ္ဘြတ္ခ္)

ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ) က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေနမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ရန္ ၿဗိတိန္အေျခစိုိက္ Bur-ma Campaign UK က ယမန္ေန႔တြင္ ေတာင္းဆုိသည္။


ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ဗုိလ္္ခ်ဳပ္႐ုပ္တု ဖယ္ရွားေပးေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လူစုခြဲရာ၌ ေရာ္ဘာက်ည္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ မီးသတ္ပိုက္ အသုံးျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းသု႔ိေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Burma Campaign UK ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

အီးယူသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ က်ဴး လြန္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ယူ႐ုိသန္း ၃၀ သုံးစြဲ၍ ေလ့က်င့္ေရးသင္ တန္းမ်ားေပးေနသည္ဟု အထက္ ပါ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္အဖြဲ႕က စြပ္စြဲ သည္။ ယင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အၾကမ္း ဖက္မႈ ခံစားေနရသူမ်ားအား ကူ ညီေပးအပ္ရမည့္အစား တပ္္မ ေတာ္ကုိ ေထာက္ပံ့ေနသည္ဟု Burma Campaign UK က ထုတ္ျပန္သည္။

‘‘အီးယူက ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ ႏုိင္ငံတကာနည္းဥပေဒ ေျဖရွင္းနည္း ေတြနဲ႔အညီ သင္တန္းေတြ ေပးေနတယ္။ တကယ္လည္း အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ ဒါကုိ သင္တန္းေပးမႈကုိ ရပ္တန္႔ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတယ္ဆုိေတာ့ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ အရင္ေခတ္ေတြ ကအတိုင္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ေစခ်င္လုိ႔လားလုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ရ မလုိျဖစ္ေနတယ္’’ဟု အီးယူ၏ ရဲ တပ္ဖြဲ႕သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈတြင္ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အီးယူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ တပ္ဖြဲ႕အား ၂၀၁၄ က စတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရး လူစုလူေ၀းၿဖိဳခြင္းရာ တြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ အေရးေပၚအ ေျခအေနထိန္းသိမ္းေရး စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ခဲ့သည္။