အကယ္ဒမီအတြက္ ဇာတ္ကားၾကည့္ဖို႔လာရင္း ေခ်ာ္လဲၿပီး လက္က်ိဳးသြားတဲ့ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္

 အကယ္ဒမီ ေဒၚျမင့္ျမင့္ ခင္သည္ ၂၀၁၈ အကယ္ဒမီအ တြက္ ဇာတ္ကားမ်ား အကဲျဖတ္ ၾကည့္႐ႈရန္ လာေရာက္ရင္း လဲက်ရာမွ   လက္က်ိဳးေသာေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတြင္ ကုသမႈခံယူေနရ ေၾကာင္း ဒါ႐ိုက္တာညီညီထြန္း လြင္က ေျပာသည္။

‘‘အကယ္ဒမီအကဲျဖတ္အ ဖြဲ႕မွာ လာရင္းျဖစ္တာ။ ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္တဲ့ ႐ံုရဲ႕ ခန္းမအျပင္မွာ ေလွ်ာက္လာရင္း အဂၤေတက မညီေတာ့ ယိုင္သြားတာ။ ခံုကို လွမ္း ဆြဲတာ စတီးထိုင္ခံုက ေပါ့ေပါ့ ေလးျဖစ္ေနေတာ့ လဲသြားတာ’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

လဲက်မႈေၾကာင့္ ဘယ္ဘက္ လက္ လက္ဖ်ံ႐ိုးက်ိဳးၿပီး လက္ရွိ တြင္ ဂရင္းဟံသာေဆး႐ံု၌ ေဆး ကုသမႈခံယူေနေၾကာင္း   ဒါ႐ိုက္ တာ   ညီညီထြန္းလြင္က   ေျပာ သည္။

‘‘ဘယ္ဘက္လက္ လက္ဖ်ံ ႐ိုးက်ိဳးသြားတယ္။ အေရျပားကို ေဖာက္ၿပီး ဒဏ္ရာပါရသြားေတာ့ ခြဲစိတ္တာမ်ိဳးပါ လုပ္ရတယ္။ လက္တစ္ခုပဲ အကုန္ေကာင္း တယ္’’ဟု ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္၏ က်န္း မာေရးအေျခအေနကို ၎က ေျပာသည္။

ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္သည္ ၂၀၁၈ အကယ္ဒမီအတြက္ ဒုတိယအ ဆင့္အကဲျဖတ္ရာတြင္ ဝါရင့္အႏု ပညာရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘တစ္ေန႔ (ေဖေဖာ္၀ါရီ၁၄)ကျဖစ္တာ။ သူက ျဖစ္တဲ့ေန႔ကလည္း အိမ္ကို အေၾကာင္းမၾကား ခိုင္းဘူး။ သူက အခုထိ လာၾကည့္ေပးခ်င္တယ္။ ေဆး႐ံုက ခြင့္မျပဳေတာ့ လာလို႔မရတာ’’ဟု ဒါ႐ိုက္တာညီညီထြန္းလြင္က    ေျပာ သည္။

၂၀၁၈ ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုအ တြက္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ အႏုပညာ ရွင္ေလးဆယ္က ဇာတ္ကားမ်ား ကို အကဲျဖတ္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး ဒုတိယ အဆင့္တြင္ ဝါရင့္အႏုပညာရွင္ ႀကီးမ်ားအား ၾကည့္႐ႈေစျခင္းျဖစ္ သည္။