ဆလုံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားကုိ သီးျခားအဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ အျမန္စိစစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့ဟုဆုိ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ားေတြ႕ဆံုမႈအၿပီးတြင္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ဒီခ်ဳပ္)

ပုလဲေမြးျမဴေရးလုပ္ကုိင္ ရန္ဆုိကာ ကုမၸဏီမ်ားကသိမ္း ဆည္းထားသည့္ ဆလုံတိုင္းရင္း သားမ်ား၏ ကြၽန္းေျမေနရာမ်ားကုိ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဖြဲ႕ စည္း၍ အျမန္ဆုံးစိစစ္မည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ နယ္ဒီခ်ဳပ္ပါတီတာ၀န္ရွိသူတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

‘‘အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အ ျမန္ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ သက္ဆုိင္ ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြကုိ ေမးျမန္းၿပီး ေတာ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီးေစလႊတ္ ေပးမယ္ေျပာတယ္။ေဒသခံဆလုံ တုိင္းရင္းသားေတြ ေျပာတာက ပုလဲေမြးျမဴေရးကုမၸဏီေတြလုိ႔ပဲ ေျပာတယ္။ နာမည္ေတာ့မေျပာ ဘူး’’ဟု အထက္ပါတာ၀န္ရွိသူက ဆုိသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ သည္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မႀကံဳဂလက္ေက်းရြာသုိ႔ သြား ေရာက္၍ ေဒသခံဆလုံတိုင္းရင္း သားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ အခက္ အခဲမ်ားေမးျမန္းၿပီး ဆလုံတိုင္း ရင္းသားမ်ားက ကြၽန္းေျမေနရာ အမ်ားစုသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ေျဖ ရွင္းေပးရန္၊ ဆက္သြယ္ေရးတာ ၀ါတိုင္ထူေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ထံေတာင္းဆုိခဲ့သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္နံနက္ ၉ နာရီကစ၍ ဘုတ္ ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပုလဲကြၽန္းႏွင့္ ၀အလည္ကြၽန္း မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ပုလဲ ထုတ္လုပ္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း မ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ညေန ၆ နာရီခန္႔ တြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ျပန္ လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ယေန႔ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္) နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ခံမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ၿပီး ထား၀ယ္ ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ထြက္ ခြာမည္ ျဖစ္သည္။