သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ ျမန္မာ့စြယ္စံုဆင္တစ္ေကာင္ ေပးအပ္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စြယ္စံုဆင္တစ္ေကာင္ကို သီရိလကၤာႏုိင္ငံသို႔ ေမလ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီက ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္တြင္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ဆင္အမည္မွာ ေအာင္လင္းဦးျဖစ္ၿပီး ၀န္တင္ဆင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ကာ အရပ္အျမင့္ ၅ ေပ ၈ လက္မ၊ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ၂၂၀၀ ေပါင္ ရွိသည္။ အစြယ္အမ်ိဳးအစားမွာ စြယ္စံုအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေပးအပ္ေသာဆင္ကုိ  သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ ဆရာေတာ္ Most Ven. Prof Bellinwila Wimalaratne Thero က လက္ခံရယူခဲ့ၿပီး စြယ္စံုဆင္ႏွင့္အတူ ၎ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားပါ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ သီရိလကၤာဆရာေတာ္က ျမန္မာႏွင့္ သာသနာေရးအရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဂယာခရီးစဥ္မ်ားကိုလည္း အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။