မႏၲေလးမွ ပဋိပကၡတားဆီးေရးေကာ္မတီ ေၾကညာခ်က္ထုတ္

ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ လား႐ိႈးၿမိဳ႕တစ္ေနရာေမ ၂၉ ရက္ကေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု - ခြန္ေဇာ္ဦး

မႏၱေလး- မႏၲေလးၿမိဳ႕ရိွ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရးေကာ္မတီ(မ ႏၲေလး) က ေမ ၂၉ ရက္တြင္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေမ ၂၈ ရက္ ညေန ၅နာရီ ၀န္းက်င္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ ပဋိပကၡဖန္တီးမႈအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း မည္သည့္ေဒသမွ ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစလိုေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္သည္။ အၾကမ္းဖက္ရန္စမႈမ်ားရပ္တန္႔ၾကရန္၊ ဥပေဒမဲ့တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္ၾကရန္၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာစိတ္မ်ားထားရိွရန္၊ ပဋိပကၡမ်ားႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရးေကာ္မတီ(မႏၲေလး) မွ တိုက္တြန္းေမတၱာရပ္ခံပါသည္ဟူ၍ ပါရိွသည္။ ပဋိပကၡမ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရးေကာ္မတီ(မႏၲေလး)အဖဲြ႕သည္ ယေန႔ညေနတြင္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္သည္။