အတြဲ(၁၈)၊ အမွတ္(၃)

Issue Date: 
Tuesday, March 19, 2019
Myanmar Date: 
၁၃၈၀ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ (ဗုဒၶဟူး၊ မတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၉)
Publication: 
7Day Daily

List of stories

 • Thursday 2019-03-21
  (၁၈)ႏွစ္မျပည့္မီ အိမ္ ေထာင္ျပဳမႈကုိ ဘယ္လုိေလွ်ာ့ခ် မလဲ။ ကေလးေတြ အိမ္ေထာင္ျပဳ ရင္ တရားရင္ဆိုင္ရမွာလား။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အ မ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ ၾကမ္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုအ ေပၚ အျမင္မတူမႈမ်ားရွိေနစဥ္ လူ မႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္း၌လည္း အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားေပၚေပါက္ လာေနသည္။
 • ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမား ေစ လႊတ္ျခင္းတြင္ ၀န္ေဆာင္ခ ေျပာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္ သမားေခၚယူမႈ အေျခအေန ေျပာင္းလဲလာႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္ စီ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။  
 • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ ေကာ္မတီ အဆင့္ ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ ရက္ပိုင္းမွ်သာလိုေတာ့ သည့္အခ်ိန္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္ ျမႇင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။
 • Thursday 2019-03-21
  တယ္လီေနာဆင္းမ္ ကတ္အသံုးျပဳသူမ်ားသုိ႔  Visa အေႂကြးဝယ္ကတ္ကို CB ဘဏ္ တြင္ အာမခံ၍ ထုတ္ေပးမည္ဟု ေအာ္ပေရတာ ျပန္ၾကားေရးတာ ဝန္ခံ မေရႊယင္းမာဦးက မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 • Thursday 2019-03-21
  ေဘဂ်င္း-ဆမ္ေဆာင္းႏွင့္ ဟြာေဝးကုမၸဏီတို႔က ေခါက္သိမ္းႏိုင္ ေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ား မိတ္ဆက္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ Xiaomi ကုမၸဏီက လည္း ဆမ္ေဆာင္း၏ Galaxy Fold ေရာင္းေစ်း၏ထက္ဝက္ေစ်း ျဖင့္ ယင္းဖုန္းမ်ိဳးထုတ္လုပ္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။
 • Thursday 2019-03-21
  ဧၿပီ ၁ ရက္က စတင္၍ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အားလံုးသည္ ယူနီကုတ္စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ကို တစ္ေျပးညီ လက္ခံအသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁ရက္ကစတင္၍ ျပည္သူအားလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ယူနီကုတ္စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ေဖာင့္တစ္ခုခုကို တစ္ေျပးညီလက္ခံ အသံုးျပဳရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္္ျဖစ္ၿပီး မၾကာ မီကာလ၌ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ ဌာနမ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ၌ အ ဓိကပါ၀င္ပတ္သက္မည့္ တယ္လီ ကြန္းကုမၸဏီမ်ား၊ ဟန္းဆက္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ သတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအ သီးသီးထံ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
 • တေပါင္းလသည္ အပူႏွင့္ အေအး ခံစားမႈႏွစ္မ်ိဳးေပးေသာ လျဖစ္၏။ ‘ေန႔ပူညခ်မ္း တေပါင္းလသရမ္း’ ဟူေသာ ဆို႐ိုးရွိ၏။ ေန႔တြင္ ပူအိုက္လွၿပီး ညအခါခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ရွိ၏။ ညဥ့္နက္ေလ ခ်မ္းေလျဖစ္၏။ ထိုအခါ ညဦးမွ ကန္ထုတ္ထားေသာေစာင္ကို မျမင္မကန္းႏွင့္ အေမွာင္ထုအတြင္း လိုက္စမ္း၍ လႊမ္းရ၊ ၿခံဳရသည္မွာတေပါင္း၏ အရသာျဖစ္၏။ စာေရးသူသည္ တေပါင္းကို ခ်စ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ အပူႏွင့္ အေအး ႏွစ္မ်ိဳးေပးေသာလဟူ၍ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီတြင္ တေပါင္းလ တစ္လတည္းသာရွိ၏။ တေပါင္းသည္ လူ႔စိတ္ႏွင့္လည္း တူ၏။ လူ႔စိတ္ဟူသည္ တစ္သမတ္တည္း မရွိ။ ‘ဆူပူစိတ္ဝမ္း၊ ေအးခ်မ္းတစ္ခါ၊ တည္ၿငိမ္ရာကင္း၊ ေဖာက္ မယြင္းတည္း’ဟု ဆို႐ိုးျပဳရမည္ သာတည္း။ ထိုနည္းတူစြာ တေပါင္းလသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား ‘အပူႏွင့္ အေအး’ဟူေသာ သမုိင္းရသႏွစ္မ်ိဳးကို ေပးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ လျဖစ္ေပသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ အပူလႊမ္းေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္း ရွိသကဲ့သို႔ ဘာသာေရးအရ ေအး ခ်မ္းေသာ မွတ္တမ္းလည္းရွိသည္ ဟု ဆုိရေပမည္။  
 • ရုံးေရာက္ ဂါတ္ေရာက္ ×××ျမင္လုိ႔မေကာင္းတယ္×××၀ုိက္ ခ်က္မ်ားက ေပၚတင္ႀကီးကြယ္ ×××ၾကားရေတြ႕ရ ရင္နာစရာပါ ပဲ×××ငါးအႀကီးႀကီးမွာ××× ေစ်းဦးေပါက္ကြယ္×××ခင္ဗ်ား ကေတာ့ အဘတို႔လုိပါပဲ××× ေနရာတကာမွာ ခြင္ရွာခဲ့××× တိုင္စာေတြဟာ ပလူပ်ံဆဲ××× တင္ဒါေခၚတာအေမွာင္ထဲ××× ေလွာင္ကာေျပာင္ကာ မရယ္ခ်င္ တယ္×××ေနာက္ထပ္ ေနာက္ ထပ္ လာလိမ့္ဦးမယ္×××မ်က္ ခုံးလႈပ္ရမယ့္ရာသီပဲကြယ္××× ၾကားသိရသေလာက္ေနရာအစုံ မွာပဲ×××အစုိးရသစ္ကုိ××× အုိးမဲသုတ္တယ္××× ခင္ဗ်ားက ေတာ့ ဇာတ္လုိက္ေက်ာ္ပါပဲ×××
 • ဟြာေဝးကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ ရန္က်န္ေဖးက သူ႔ရဲ႕ကုမၸဏီအ ေပၚ အေနာက္တုိင္းရဲ႕ ဖိအားေတြ ျမင့္တက္ေနခ်ိန္မွာ ဂ်ာနယ္လစ္ ေတြရဲ႕ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေမးခြန္းေတြ ကို ေျဖၾကားထားပါတယ္။  
 • အပတ္စဥ္ထုတ္ Speaker ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းစုစည္းမႈစာအုပ္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပစဥ္ကပင္ စာဖတ္သူမ်ား  စိတ္၀င္စားၿပီး လူေျပာမ်ားခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားျဖစ္ ခဲ့သည္။
 • Thursday 2019-03-21
  လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲမည့္ တတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္အတြက္ ဧၿပီ ၁ ရက္က စကာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အဆင့္ သင္ျပနည္းသင္တန္းေပး မည္ျဖစ္သည္။
 • Thursday 2019-03-21
  တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆို ခြင့္ကတ္ျပားမ်ားတြင္ အခ်က္အ လက္မွားယြင္းျဖည့္သြင္းမိပါက ဧၿပီမတိုင္မီ ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာသည္။
 • (တစ္) အုိရင္ မင္းဘာမွ မစြမ္းေတာ့ ဘူးဟု အုိမင္းမစြမ္းဟူသည့္စကား လုံး၏ ဗ်ဴပၸတ္ကုိ ဆရာႀကီးသခင္ ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းက အနက္ဖြင့္ခဲ့ဖူး ပါသည္။  
 • Thursday 2019-03-21
  ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္)တြင္ ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ကစတင္ကာ ေဆး ဘက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ႏွစ္ ဒီပလိုမာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ရာ ထိုသင္တန္း၏ ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မတ္လ ၈ ရက္မွ ဧၿပီ ၁၂ ရက္အတြင္း ေခၚယူေနသည္။
 • Thursday 2019-03-21
  ေႏြရာသီ အ,သံုးလံုးစာသင္၀ိုင္း မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ဧၿပီအတြင္း  ဖြင့္ လွစ္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနသည္။
 • အခုဆို ဆုိင္ဖြင့္တာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ၿပီ။ ဒီငါးႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းမွာ အ လုပ္သမားေပါင္းစုံနဲ႔ ဆက္ဆံခဲ့ရ ဖူးတယ္။ ဒီအထဲကမွ ပိုင္ရွင္စိတ္ ရွိသူေတြ ပါသလို ပုိင္ရွင္စိတ္မရွိ တဲ့ အလုပ္သမားစိတ္ရွိသူေတြနဲ႔ လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ပိုင္ရွင္စိတ္ မရွိသူေတြကိုသာ အမ်ားဆုံးေတြ႕ ရပါတယ္။ ပိုင္ရွင္စိတ္မရွိဘူးလို႔ ေျပာတာက သူတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ထားနဲ႔ လုပ္ကိုင္မႈကိုေျပာတာပါ။ ပိုင္ရွင္ စိတ္ရွိသူေတြက ပိုင္ရွင္လိုေနထုိင္ ေျပာဆုိ လုပ္ကိုင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ တန္ရလာမယ့္ လစာနဲ႔ တန္ေအာင္ လုပ္ပါတယ္။ ပညာရပ္ေတြကို လည္း စုံလင္ေအာင္သင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအေနအထားမ်ဳိးနဲ႔ ကိုယ့္ အလုပ္တုိးတက္မလဲလို႔ အၿမဲစဥ္း စားပါတယ္။ တီထြင္ႀကံဆတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔မွာ ဆုိင္ပညာနဲ႔ပတ္ သက္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္း ေတြ အမ်ားႀကီးရတယ္။ ဆုိင္ကုိ လာ၀ယ္တဲ့သူေတြကုိ အေကာင္း မြန္ဆုံး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေတာ့ သူ႔ ကို လူေတြကခ်စ္ခင္ၾကတယ္၊ အားကိုးၾကတယ္။ တျဖည္းျဖည္း နဲ႔ ဆုိင္မွာသူမရွိေတာ့ရင္ မျဖစ္တဲ့ အေနအထားေတြ ျဖစ္လာတယ္။
 • Thursday 2019-03-21
  ျပည္ပတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ပညာ ဆက္လက္သင္ယူမည့္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအ တြက္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီက IELTS ပညာသင္ဆုမ်ားေပးအပ္မည္ျဖစ္ ရာ ၂၀၁၈ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ၂၀၁၉ဧၿပီ၃၀ ရက္အတြင္း IELTS စာေမးပြဲ ေျဖဆုိထားသူမ်ား ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္ဟုၿဗိတိသွ် ေကာင္စီက ေၾကညာသည္။
 • Thursday 2019-03-21
  ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ႏိုဝင္ဘာခန္႔က စတင္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက အခ မဲ့ထိုးႏွံေပးေနသည့္ ေခြး႐ူးျပန္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆးသည္ ေဆး ႐ံုမ်ား၌ ျပတ္လပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါကာကြယ္ေဆးျပတ္ လပ္သည့္ ေဆး႐ံုအခ်ိဳ႕တြင္ ခုတင္၅၀၀ ဆံ့ ပဲခူးျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ သည္။  ပဲခူးၿမိဳ႕အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ အစိုးရေဆး႐ံုမ်ားတြင္လည္း ေဆးျပတ္ လပ္ေနသျဖင့္ ပဲခူးျပည္သူ႔ေဆး႐ံု ႀကီး၌ လာေရာက္ထိုးႏွံၾက၍ ေခြးကိုက္ခံရသည့္ လူနာ ေန႔စဥ္ တစ္ရာေက်ာ္ရွိသည္။  ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ဇန္နဝါရီစာ ရင္းမ်ားအရ တစ္လလွ်င္ ေခြး႐ူး ျပန္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးအလံုး ၁,၅၀၀ ခန္႔ အသံုးျပဳေနရၿပီး တန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း ယင္းေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာရန္ႏုိင္ေမာင္က ဆို သည္။ 
 • မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ပုဂၢလိက ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပဲြမ်ားမွ ရသင့္ရထုိက္သည့္ အခြန္အခမ်ား မရရွိျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တြင္ တာ၀န္ရွိ သည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကေျပာသည္။  
 • Thursday 2019-03-21
  မတ္လလယ္ ရက္တစ္ရက္၏ ေႏြေန႔ခင္း သည္ အပူေငြ႕ေတြ ေထာင္းေထာင္းထေနသည္။ ေရႊ ဘို-ေက်ာက္ေျမာင္း လမ္းေပၚ ေရာက္ေတာ့ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ ထိုးေတာ့မည္။ ကြၽန္ေတာ္ ဒီတစ္ ေခါက္သြားမည့္ေနရာက ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အညာသီဟေတာရြာ ဧရာဝတီျမစ္လယ္က အညာသီဟေတာဘုရားပြဲသို႔ ျဖစ္သည္။ အညာသီဟေတာဘုရားသို႔ ကြၽန္ ေတာ္ မေရာက္ဖူးေသးပါ။ အညာ မွာေတာ့ တေပါင္းလဆန္းသည္ ႏွင့္ ဘုရားပြဲေတာ္ေတြက ဆက္၍ ဆက္၍ ေနေလၿပီ။ ေတာင္သူလုပ္ငန္းသိမ္းခ်ိန္ ဘုရားပြဲေတာ္ ေတြက အခ်ိိန္ကိုက္ အခါကိုက္က်င္းပၾကသည္။ ေတာင္သူလုပ္ငန္းျဖစ္ရင္ျဖစ္သလို ဘုရားပြဲေတာ္ေတြ စည္ကားသည္။ အညာသီဟေတာဘုရားပြဲက ေရႊဘို-ျမစ္ႀကီးနား လမ္းဘက္ကေန လည္း သြားလို႔ရသည္။ ကြၽန္ေတာ္ သြားတာကေတာ့ ေရႊဘို-ေက်ာက္ေျမာင္းလမ္းမွ အမွတ္(၃) ခ႐ိုင္ခ်င္းဆက္လမ္းအတိုင္း ေျမာက္စူးစူးသို႔ သြားမည္ျဖစ္ သည္။
 • သြင္းကုန္ပမာဏ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ပို႔ကုန္ပမာဏ တိုးျမင့္လာျခင္း ေၾကာင့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ငါးလေက်ာ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။  
 • ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ပမာဏ ႀကီးမားေသာ သတၱဳသိုက္မ်ားရွိ ေန၍ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑ တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆလိုင္းလ်န္ လြယ္က ဖိတ္ေခၚသည္။
 • Thursday 2019-03-21
  အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ယူ သည္မွာ သံုးႏွစ္ျပည့္လုၿပီ။ အ စိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အရပ္သားစစ္ စစ္ အမ်ားအျပားပါဝင္ၿပီး ၎ တို႔အနက္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တာ ဝန္ယူထားသူ ေဒါက္တာေဖျမင့္ လည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ပါ သည္။ ၎သည္ နာမည္ေက်ာ္စာ ေရးဆရာလည္းျဖစ္၊  ျပည္သူ႔ေခတ္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔အေရး ဂ်ာနယ္မ်ား တြင္လည္း ဦးေဆာင္သူျဖစ္ခဲ့သ လို ျမန္မာႏိုုင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးေဒါက္တာေဖျမင့္၏ စာေပႏွင့္သတင္းမီဒီယာက႑ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားထဲမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
 • ဒီေရေတာမ်ား၏ ေနာက္ဆံုး ခံတပ္ဟု တင္စား ေခၚေဝၚသည့္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ဒီေရေတာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အသစ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနသည္။  
 • Thursday 2019-03-21
  ၂၀၁၉ ႏွစ္ဦးပုိင္းသည္ ခရီး သြားက႑၏အေရွ႕ေမွ်ာ္ မူ၀ါဒကုိ ပုိမုိ အသက္၀င္ေစသည့္ ကာလမ်ားျဖစ္လာၿပီး အထူးသျဖင့္ ဗီဇာေျဖေလွ်ာ့ေပးထားသည့္ႏုိင္ငံမ်ား ထဲမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ား၀င္ေရာက္မႈသည္ ယခင္ကထက္သိသာစြာ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ျပည္တြင္းခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေျခစိုိက္ခရီး သြား၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ယူနန္ Gateway တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ အရ ၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က စတင္၍ မန္စီၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကုိ ခရီးစဥ္ေျပးဆြဲေနသည့္ Ruilli ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္အထိ တစ္လအတြင္း ခရီးသည္ ၃,၃၂၃ ဦး ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 • Thursday 2019-03-21
  ရခုိင္ေဒသစစ္ေရးပဋိပကၡ အရွိန္ျမင့္လာျခင္းႏွင့္အတူ အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အမုန္းစကားလုံးတိုက္ပြဲလည္း ျပင္းထန္ ေနသည္။ အမုန္းစကားေျပာဆုိမႈမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ႏွင့္ရခုိင္ေဒသစစ္ ေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္အပါအ၀င္ ေဒသအခ်ိဳ႕ရွိ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕ကုိ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားက ေနရပ္သုိ႔ျပန္ ေခၚေဆာင္ျခင္းမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။
 • ဖီးလစ္အန္တိုနီတီရွီဆီကီဒီသည္ ကြန္ဂိုႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ ၿပီး ယင္းႏုိင္ငံ၏ သမၼတအျဖစ္ ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္က စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ တီရွီဆီကီဒီသည္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ၏ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးႏွင့္ အႀကီး ဆံုးပါတီႀကီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူမႈ တုိးတက္ေရးသမဂၢ (UDPS)၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ဇိုင္ယာႏုိင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္သံုးႀကိမ္ထမ္းေဆာင္ၿပီး အတိုက္ အခံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ကြယ္ လြန္သူ အီတီယန္တီရွီဆီကီဒီ၏ သားျဖစ္သည္။  
 • ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က မုိင္းတြင္းထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနတာပါ။ ေပါက္ ကြဲမႈက ဘယ္က ထြက္ေပၚလာ မယ္ဆုိတာ မသိပါဘူး’’ ယင္းမွာ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ဝါရွင္ တန္ဒီစီမွာ က်င္းပခဲ့သည့္ ဩဇာ ႀကီးေသာ ကာနက္ဂ်ီႏိုင္ငံတကာ ႏ်ဴကလီးယား မူဝါဒကြန္ဖရင့္တြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အီေဂါအီဗာေနာ့ဗ္က ေျပာၾကားခဲ့ သည့္ သတိေပးခ်က္ျဖစ္သည္။  
 • Thursday 2019-03-21
  ၁၇ ႏွစ္လုံးလုံး မ်က္စိ ေအာက္က အေပ်ာက္မခံခဲ့ရာမွ အလုပ္လုပ္လိုသျဖင့္ ရပ္ကြက္ထိပ္ရွိ ဖိနပ္ဆုိင္တြင္ အလုပ္စဆင္းမည္ဆုိကာ ေနအိမ္မွ ထြက္သြားသည့္ေန႔ကစ၍ လႏွင့္ခ်ီကာ ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္သြားေသာ သမီးငယ္ထံမွ ပထမဆုံး သတင္းျပန္ၾကားခ်ိန္တြင္ ဦးလွေဌးကုိ အ႐ုပ္က်ဳိးျပတ္ လဲက်ေစခဲ့သည္။ နံနက္ေ၀လီေ၀လင္းအခ်ိန္ မုိးဖဲြဖဲြၾကားတြင္ ထမင္းခ်ဳိင့္ဆဲြ၍  ထြက္သြားေသာ သမီးငယ္ကို ဦး လွေဌးတစ္ေယာက္ ေနာက္ဆုံး ျမင္ခြင့္ရသည့္ေန႔က ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ျဖစ္သည္။ တီရွပ္အက်ႌအျဖဴေရာင္၊ ပန္းေရာင္ ေဘာင္းဘီအရွည္ကို ၀တ္ဆင္ထားေသာ ခ်စ္စဖြယ္ သမီးငယ္က ဦးလွေဌးကုိ အလုပ္သြားေတာ့မည္ဟု ႏႈတ္ဆက္သြားေသးသည္။ ညမိုးစုံးစုံးခ်ဳပ္သည္အထိ သမီးျပန္ေရာက္မလာေသာအခါ ရင္ထဲ ဗေလာင္ဆူသြားသည္။ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေနထုိင္ေသာ ဦးလွေဌးက ၎လက္လွမ္းမီရာ ေနရာမ်ားကို ညတြင္းခ်င္းလုိက္ရွာခဲ့သည္ကစ၍ ရက္အနည္းငယ္ အၾကာတြင္ ရဲစခန္းသို႔ လူေပ်ာက္ သြားတုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း သမီးငယ္၏ သတင္းကို အစအန မၾကားရ ေတာ့ေပ။
 • ဇာတ္ကား စတင္႐ံုတင္ျပသစဥ္ ကတည္းက ပရိသတ္စိတ္ဝင္စား မႈမ်ားခဲ့သည့္ ‘မုန္းစြဲ’ ႐ုပ္ရွင္သည္ အကယ္ဒမီေပးပြဲ နီးကပ္လာသည္ ႏွင့္အမွ် ပရိသတ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္း အကယ္ဒမီႏွင့္ ယင္းဇာတ္ကား တြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္သည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၏အကယ္ဒမီ ရင္ခုန္သံမ်ားကလည္း ဆူညံလာ ခဲ့သည္။   ပရိသတ္မ်ားသာမက အႏုပညာအသိုင္းအဝိုင္းကပါ ခန္႔မွန္း  အကယ္ဒမီေပးေနသူ မ်ားတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေက်ာ္ ေက်ာ္ဗိုက ‘ဖိုးေအာင္’ ကာ႐ိုက္တာျဖင့္ ဇာတ္ပို႔ဆုအတြက္ ခန္႔မွန္း ခံထားရသည္။ ယင္းဇာတ္ကား ႐ိုက္ကူးစဥ္က ႀကိဳးစားအားထုတ္ မႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အ ကယ္ဒမီခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္  သက္ၿပီး ေက်ာ္ေက်ာ္ဗိုႏွင့္ ေမး ျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။   

Pages