Environment

 • Wed 20 Mar 2019 - 10:47
  ဒီေရေတာမ်ား၏ ေနာက္ဆံုး ခံတပ္ဟု တင္စား ေခၚေဝၚသည့္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ဒီေရေတာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အသစ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနသည္။  
 • Tue 12 Mar 2019 - 16:45
  မတ္လအစပိုင္းမွာပင္ ေႏြ ရာသီအပူဒဏ္ကို သိသိသာသာခံ စားလာရၿပီး တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အ ခ်ိဳ႕တြင္ မီးေလာင္မႈမ်ားလည္းခပ္ စိပ္စိပ္ျဖစ္ပြားလာသည္။ ယခုႏွစ္ သည္ အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုကို ဇြန္လအထိ ခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး အ က်ိဳးဆက္အျဖစ္ မိုးရြာသြန္းမႈနည္း ျခင္း၊ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕မႈလြန္ကဲ ျခင္း၊ မုတ္သံုမိုးဝင္ေရာက္မႈေနာက္ က်ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေရျပ ႆနာႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေၾကာင္းပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ မ်ားက သတိေပးထားသည္။ သို႔ ျဖစ္ရာ ေႏြရာသီတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရ ေလ့ရွိသည့္ က်န္းမာေရးေနာက္ ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားကို စု စည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 • Tue 12 Mar 2019 - 16:32
  ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား နာမက်န္းျဖစ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ပဋိဇီ၀ဆး၀ါးမ်ား ေၾကာင့္ လင္းတငွက္မ်ား ထိခုိက္မႈ ရွိ၊ မရွိ ေလ့လာမည္ဟု ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အသင္း (BANCA) မွ သုေတသနႏွင့္ထိန္း သိမ္းေရးဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာ သီရိေဒ၀ီေအာင္က ေျပာသည္။
 • Tue 12 Mar 2019 - 16:31
  အာဆီယံအေမြအႏွစ္ဥယ်ာဥ္အ ျဖစ္ တင္သြင္းထားသည့္ ထမံသီ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ ႏွင့္ တနသၤာရီသဘာ၀ႀကိဳး၀ုိင္းကုိ အာဆီယံဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲဗဟုိဌာန က အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈလာ ေရာက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္ တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနတာ ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 • Wed 06 Mar 2019 - 12:52
  အေနာက္ေျမာက္ ရာဟုေထာင့္  ေလ (Nor’westers) ဆိုသည္မွာ Nor’westers (Kalbaishk-hi) ဆိုသည္မွာ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မိုးရြာသြန္းေစတတ္ၿပီးမိုးၿခိမ္းေစတတ္သည့္ မုန္တိုင္းတမွ်ျပင္းထန္ေသာ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ားကို ေခၚေဝၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။Nor’ westers မ်ားဟာ ႏွစ္စဥ္မတ္လမွစတင္ကာ အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေလ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ကာလအထိ အိႏၵိယအ ေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ မၾကာခဏ  ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ဆိုးရြားတဲ့ ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။  အေနာက္ေျမာက္ဘက္ အရပ္ မွ ၀င္လာတတ္တဲ့ ဒီတိမ္ေတြေၾကာင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္တတ္ မႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ‘မိုးစေန၊ ေလရာဟု’လို႕ေခၚဆိုေလ့ရွိပါတယ္။ Nor’ westers မ်ားဟာ ခရီးမိုင္ေပါင္းမ်ားစြာကို လ်င္ျမန္စြာ  ေရြ႕လ်ားႏိုင္ၾကၿပီး  သြားရာလမ္းေၾကာင္းတစ္ ေလွ်ာက္တြင္ ေလျပင္းမ်ား တိုက္ခတ္ေစလ်က္ အပ်က္အစီးအဆံုးအ႐ံႈး ႀကီးမားစြာျဖစ္ေပၚေစတတ္ တဲ့ မုန္တိုင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါ တယ္။
 • Wed 06 Mar 2019 - 10:43
  ကြၽန္းေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိတ္ကြၽန္းစုသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ႂကြယ္ဝၿပီး အဏၰဝါေဂဟစနစ္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေနရာေဒသတစ္ ခုျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း မြန္လွပၿပီး ပင္လယ္ျပင္သယံဇာတမ်ား ေပါႂကြယ္ဝေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ ၿမိတ္ကြၽန္းစု၏ အလွအပကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ျပႆ နာမ်ားက ရွိေနသည္။  
 • Sun 03 Mar 2019 - 19:18
  ကန္ေဒၚလာ တစ္သန္း ခဲြတန္ဖုိးရွိ ဆင္စြယ္၊ ဆင္အစိတ္ အပိုင္းႏွင့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္အ စိတ္အပိုင္းမ်ားကို မတ္လ ၃ ရက္ တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ေတာ ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ားေန႔ အထိမ္းအ မွတ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တိရစၧာန္ ဥယ်ာဥ္၀င္းအတြင္း ဖ်က္ဆီးခဲ့ သည္။
 • Wed 27 Feb 2019 - 10:39
  ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေအာက္တုိဘာမွ ဇန္နဝါရီအထိ ေလးလအတြင္း သစ္တန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။ 
 • Wed 27 Feb 2019 - 10:38
  ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေရငန္ငါးမ်ိဳးစိတ္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကုိ မွတ္တမ္း တင္ထားသည့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္ခြဲျခား ျခင္းဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္ကုိ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ (FAO) အကူအညီျဖင့္ ထုတ္ေ၀မည္ဟု အဏၰ၀ါကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ဦးျမ သန္းထြန္းက ေျပာသည္။
 • Wed 27 Feb 2019 - 10:36
  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ကၽြန္းပင္ႀကီးရွိသည့္ ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ ေဒါက္တာဘရန္းဒစ္ကၽြန္းစိုက္ခင္းတြင္ သစ္ေတာျပတိုက္ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု ျပည္ခ႐ိုင္သစ္ေတာဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းဦး က ေျပာသည္။
 • Wed 27 Feb 2019 - 10:09
  အသက္ (၄၀) ေက်ာ္အရြယ္ ေဒၚသန္းသန္းေအးသည္ ဓာတ္ပုံမွန္ေပါင္ထဲက (၆) ႏွစ္အရြယ္ သားငယ္၏ဓာတ္ပုံကို တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ေနရင္း မ်က္ရည္ပူမ်ား ပါးျပင္ေပၚသို႔ တလိမ့္ လိမ့္ စီးက်လာသည္။ ‘‘မထင္မွတ္ထားဘူး။ ဘာမွေတာင္ မေျပာခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ရင္ထဲကိုဆို႔ေနတယ္’’ဟု သားျဖစ္ သူ၏ဓာတ္ပုံကို ၾကည့္ရင္း ၀မ္း နည္းပူေဆြးမႈကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ ဘဲ ငို႐ႈိက္ရင္း ဖြင့္ဟသည္။ မိသားစု၀င္ေလးဦးျဖင့္ သာ ယာေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ေသာ ၎တုိ႔မိသား စုတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းက (၆)ႏွစ္အရြယ္သာ ရွိေသးေသာ အငယ္ဆုံးသားကို လက္လႊတ္ဆုံး ႐ႈံးခဲ့ရသည္။
 • Tue 26 Feb 2019 - 17:58
  တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ မ်ားမွ ဖမ္းမိေသာ ဆင္စြယ္၊ ဆင္အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္အစိတ္အပိုင္း ကီလို ဂရမ္ ၇၀၀ ေက်ာ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမည္ဟု သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴး ဦးဝင္းႏုိင္ေသာ္က ေျပာသည္။
 • Tue 19 Feb 2019 - 15:11
  ကင္းလွည့္ထိန္းသိမ္းေရး အရွိန္ ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပဲခူး ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ေတာဆင္ ႐ိုင္းသတ္ျဖတ္ခံရမႈ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီ၌ တစ္ႏွစ္ျပည့္မည္ဟုရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းတုိးက ေျပာသည္။
 • Tue 19 Feb 2019 - 15:09
  မ်ိဳးတုံးလုနီးအေျခအေနျဖစ္ေန သည့္စာ၀ါက်ားငွက္မ်ားေကာင္ ေရေလ်ာ့က်လာမႈကုိ ဟန္႔တား ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေနထုိင္က်က္စားရာေန ရာမ်ားထိန္းသိမ္းရန္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးအသင္း (BANCA) သုေတ သနႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာသီရိေဒ၀ီေအာင္က ေျပာသည္။
 • Wed 13 Feb 2019 - 14:15
  ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက လူမႈကြန္ ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည့္ ပလိပ္ အင္းအတြင္း ေသဆံုးေနသည့္ ငွက္မ်ားႏွင့္ အဆိပ္ဒဏ္ေၾကာင့္ မေသမရွင္ေဝဒနာ ခံစားေနရ သည့္ ငွက္ကေလးမ်ား၏ ဓာတ္ပံု ႏွင့္ဗီဒီယိုမ်ားက သဘာဝကိုခ်စ္ ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအတြက္ အက်ည္း တန္သည့္ ျမင္ကြင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ သည္။ ေဆာင္းခုိငွက္မ်ားက်က္စား ရာ မႏၲေလးတိုင္းရွိ အထင္ကရ ပလိပ္အင္းတြင္ လာေရာက္က်က္ စားသည့္ ငွက္မ်ားကို အဆိပ္ခ် ဖမ္းဆီးသျဖင့္ ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားအပါအဝင္ ငွက္အမ်ားအျပားေသဆံုးေနသည္ကို ငွက္ဝါသနာ ရွင္မ်ားက လူမႈကြန္ရက္တြင္ တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ငွက္မ်ားဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ ခံေနရျခင္းမွာ ပလိပ္အင္းတစ္ခု တည္းတြင္ေတာ့မဟုတ္။ မိုးယြန္း ႀကီးအင္း၊ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း စသည့္ ေဆာင္းခိုငွက္၊ ေရငွက္၊ သစ္ေတာငွက္မ်ား က်က္စားရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ အၿမဲႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။
 • Wed 13 Feb 2019 - 11:20
  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ရဲ႕ အပူခ်ိန္လြန္ကဲမႈေတြ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အာတိတ္ ေဒသမွာ ထူးျခားျမင့္မားေသာ အပူခ်ိန္ကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ရပါ တယ္။ ေရခဲမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနေသာ ဂရင္းလန္ကြၽန္းဟာ အပူခ်ိန္ေရခဲ အမွတ္အထက္ 32°F (O°C)အ ထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့႐ံုမွ်မက အဆုိ ပါ အပူခ်ိန္တြင္ ၂၄ နာရီၾကာမွ် တည္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဂရင္းလန္ ကြၽန္းရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္မ်ားဟာ ေဆာင္းရာသီကာလ ဇန္နဝါရီ တြင္ -34°C ro O°C (-29°F to+32°F)အထိ ရွိတတ္ၿပီး တစ္ခါ တစ္ရံ ေဆာင္းရာသီကာလ အပူ ခ်ိန္မ်ားမွာ -50°C (-58°F)အထိက်ဆင္းတတ္ပါတယ္။ ေႏြရာသီ ကာလ ဇူလုိင္လမွာေတာ့ ပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္မွာ +10°C to -10°C(14°F to 50°F)အထိ ရွိတတ္ၿပီးတစ္ခါတစ္ရံတြင္ အပူခ်ိန္သည္+30°C (86°F)အထိ ျမင့္မားတတ္ၾကပါတယ္။
 • Tue 05 Feb 2019 - 16:59
  အင္းအိုင္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ေရ သယံဇာတမ်ား ေပါႂကြယ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးပါသည့္ ေရ၀ပ္ေဒသမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္းရွိၿပီးသား ေရ၀ပ္ေဒသမ်ား မေပ်ာက္မပ်က္ အေကာင္းတိုင္းက်န္ရွိ ေသးလားဆိုသည္မွာ ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အေျဖရွာရမည့္ အခ်က္ျဖစ္လာ သည္။ 
 • Wed 30 Jan 2019 - 17:31
  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ လင္းႏို႔ဂူသဘာ ဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမတြင္ လင္းႏို႔အေကာင္ေရ တစ္သန္း ေက်ာ္ က်က္စားေနသည္ကို မွတ္ တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS) မွ ငွက္ပညာရွင္ ဦးသက္ေဇာ္ႏိုင္က ေျပာသည္။
 • Wed 30 Jan 2019 - 10:31
  ဧရာဝတီျမစ္ေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း ကန္႔ကြက္သံမ်ား ညံလာခဲ့သည္။ ျမစ္ႀကီးမ်ားေပၚတြင္ ဆည္တမံႀကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္ပါက ျမစ္ေၾကာင္းကို အမွီျပဳေနသည့္ ေဒသခံမ်ား ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားရမည္ျဖစ္၍ ဧရာဝတီ၊ သံလြင္ကဲ့သို႔ ျမစ္ႀကီးမ်ားေပၚတြင္ ဆည္တမံမ်ားတည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္ကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားက အစဥ္တစိုက္ ကန္႔ကြက္ေနသည္။
 • Fri 25 Jan 2019 - 15:55
  မ်ိဳးတုံးမည့္ အႏၲရာယ္  ႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေအာင္ ေလာင္ငွက္၏ က်က္စားမႈအေျခ အေနကို တနသၤာရီတုိင္းေဒသ ႀကီးတြင္ ေလ့လာမည္ဟု ဇီ၀မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း (BANCA) မွသုေတသနႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာသီရိေဒ၀ီ ေအာင္ကေျပာသည္။

Pages

Subscribe to Environment