Environment

 • Wed 17 Jul 2019 - 12:08
  တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI)အဖြဲ႕က ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္သည့္ သစ္ေတာက႑ အစီရင္ခံစာတြင္ သစ္ေတာမွ ႏွစ္စဥ္က်ပ္ဘီလီယံ ၇၀၀ ခန္႔ ၀င္ေငြရရွိၿပီးအခြန္ ၀ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားရာ ယင္းပမာဏသည္ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္က႑တို႔မွ ရရွိသည့္အခြန္ေငြႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အဆမတန္နည္းေနသျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေ၀ဖန္သည္။
 • Wed 17 Jul 2019 - 10:35
  တဝုန္းဝုန္းၿပိဳက်ေနေသာ ေျမသား ေတြကို ၾကည့္ရင္း ဦးေမာင္ပို တစ္ေယာက္ သက္ျပင္းခ်သည္။ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ သည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တေဝါေဝါ စီးဆင္းေနသည္။ ျမစ္ေရေၾကာင့္ ဦးေမာင္ပို ရပ္ေနရာ အနားသို႔ လိႈင္းက လာလာပုတ္သည္။ ေျမ သားတခ်ိဳ႕လည္း ပဲ့ကာက်သည္။ ဦးေမာင္ပို ရပ္ေနရာ၏ ေနာက္နား မွာေတာ့ အိမ္ကေလးတစ္လံုး။ ထိုအိမ္ကေလးသည္ ဦးေမာင္ပို တို႔ မိသားစု၏ နန္းေတာ္။ ဦးေမာင္ပိုတို႔၏ အသိုက္အၿမံဳ။ ကုန္ခဲ့သည့္လပိုင္းကေတာ့ ဦးေမာင္ပိုစိတ္ေတြ အေတာ္ေလးဆင္းရဲခဲ့ရ သည္။ တရိပ္ရိပ္တက္လာသည့္ေရ၊ တဝုန္းဝုန္းပုတ္သည့္ လိႈင္း၊ တေဝါေဝါၿပိဳသည့္ ကမ္းပါးေတြ ေၾကာင့္ သူ႔အိမ္ကေလးႏွင့္ ျမစ္ ကမ္းၿပိဳက်မႈ တျဖည္းျဖည္းနီးလာ ခဲ့၍ ျဖစ္ေလသည္။ 
 • Wed 10 Jul 2019 - 11:33
  လမ္းၾကားေလးတစ္ခုတြင္ အျဖဴေရာင္ ပလတ္စတစ္ မိုးကာမ်ား ဆင္တူ၀တ္ဆင္ထားသည့္ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား စုေ၀းေနသည္။
 • Wed 03 Jul 2019 - 11:22
  သစ္ေတာနည္းဥပေဒသည္ (မူၾကမ္း)အဆင့္ ၿပီးစီးေနၿပီး အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားထံမွ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားစုစည္း၍ ယခုႏွစ္အတြင္း အတည္ျပဳႏိုင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန သဘာ၀ေတာႏွင့္ စိုက္ခင္းလုပ္ငန္းဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၿဖိဳးဇင္မြန္က ေျပာသည္။
 • Wed 03 Jul 2019 - 11:14
  အင္းေလးကန္၏ ေဂဟစနစ္ကို ထိခိုက္ေစမည့္ ဘက္ထရီေရွာ့ခ္တိုက္ငါးဖမ္းဆီးမႈ ပေပ်ာက္ေစ ရန္ ေဒသခံမ်ားကို အေျခခံေသာ ထိန္းသိမ္းေရးစနစ္ ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု အင္းေလးကန္ ေဘးမ့ဲေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိန္ထြန္း က ေျပာသည္။
 • Wed 03 Jul 2019 - 11:12
  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ေရရွည္တည္တ့ံေစေရး သုေတသ နႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ရန္ပုံေငြထူေထာင္ ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကဲြ ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမည္ဟု အဆိုပါအဖြဲ႕မွ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာသိန္းေအာင္ က ေျပာသည္။
 • Wed 26 Jun 2019 - 11:47
  ေဂဟစနစ္ေကာင္းမြန္ၿပီး ဇီ၀မ်ိဳးစိတ္ မ်ားစြာႂကြယ္၀သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အပ်ိဳစင္ေဒသဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ေဘးမ့ဲေတာ ႏွစ္ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားရသည္မွာ ခုနစ္လၾကာၿပီျဖစ္သည္။
 • Wed 26 Jun 2019 - 11:31
  ေဂဟစနစ္ေကာင္းမြန္ၿပီး ဇီ၀မ်ိဳးစိတ္ မ်ားစြာႂကြယ္၀သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အပ်ိဳစင္ေဒသဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ေဘးမ့ဲေတာ ႏွစ္ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားရသည္မွာ ခုနစ္လၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖုန္ကန္ရာဇီေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမ့ဲေတာႏွင့္ ခါကာဘိုရာဇီ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမ့ဲေတာ တို႔တြင္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကစ တင္၍ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သုေတ သနလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားရ သည္။
 • Wed 26 Jun 2019 - 10:57
  လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာတစ္လႊားမွာ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ပြားေသာ   သဘာ၀ေဘးႀကီးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်တိုက္ရဲ႕ Sydney နဲ႔ Brisbane စတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ    အပူျပင္းဆံုးေႏြရာသီကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဥေရာပတိုက္ေတာင္ပိုင္းမွာ  ျပင္း ထန္တဲ့ အပူလိႈင္းျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု  ကယ္ လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္မွာ   ေတာ မီးအႀကီးအက်ယ္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ ျပန္ပါတယ္။        အတၱလႏိၲတ္သမုဒၵရာမွာ လည္း မုန္တိုင္းရာသီကာလမွာ  မုန္တိုင္းေတြ အျဖစ္မ်ားခဲ့ၿပီး Ca-tegory V အဆင့္ရွိ မုန္တိုင္းႀကီး သုံးလံုးျဖစ္တဲ့ Harvey, Irma နဲ႔ Maria တို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာမွာ  အေသ  အေပ်ာက္နဲ႔ အပ်က္အစီးေတြမ်ား ခဲ့ရျပန္ပါတယ္။ အေမရိကတိုက္ တစ္ခုတည္းမွာပင္ အပ်က္အစီး တန္ဖိုး စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၂၆၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္း လိုမွာပဲ အိႏၵိယတိုက္ငယ္မွာ မုတ္ သံုမိုးေတြ သိသိသာသာ မ်ားခဲ့တာေၾကာင့္ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ နီေပါ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စတဲ့ႏိုင္ငံ ေတြမွာ အပ်က္အစီးမ်ားတဲ့    ေရ ႀကီးမႈေဘးေတြ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရာ မွာ  လူေပါင္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ အ သက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကုန္ဆံုးတဲ့အခါမွာေတာ့ ရာ သီဥတုမွတ္တမ္းမ်ား စာရင္းအင္း နည္းနဲ႔ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ တဲ့အခါမွာေတာ့၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဟာ   အယ္လ္နီညိဳ မျဖစ္တဲ့ႏွစ္ေတြ ထဲမွာ  အပူျပင္းဆံုးႏွစ္ျဖစ္ေနခဲ့ တာကို ေတြ႕ၾကရျပန္ပါတယ္။   
 • Wed 19 Jun 2019 - 11:34
  ေသဆုံးသည့္ ေ၀လငါးတစ္ေကာင္၏ ၀မ္းဗုိက္အတြင္း ပလတ္စတစ္ အမိႈက္မ်ားစြာေရာက္ရွိေနျခင္း၊ ငွက္တစ္ေကာင္၏ ခႏၶာကုိယ္တြင္ ပလတ္စတစ္အိတ္ စြပ္မိေနျခင္း၊ ပလတ္စတစ္ႀကိဳးမ်ားၾကား၌ လိပ္တစ္ေကာင္ ပတ္မိေနျခင္း စသည့္ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ေသဆုံး၊ ထိခုိက္ရသည့္ သတၱ၀ါမ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ားကုိ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေတြ႕ျမင္သူမ်ားအဖို႔ ပလတ္စတစ္ ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရသည့္ သတၱ၀ါေလးမ်ားကို က႐ုဏာသက္မိသလို ပလတ္စတစ္ ဆိုးက်ဳိးသိရွိသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ခ်စ္ျမတ္ ႏိုးသူ၊ က်န္းမာေရးအသိရွိသူမ်ား က ပလတ္စတစ္သံုးစြဲမႈကို ဆန္႔ က်င္ခဲ့သည္။
 • Wed 12 Jun 2019 - 14:08
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကြန္ဒို၊ တုိက္ခန္း မ်ားႏွင့္ အုတ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ အိမ္မ်ား၌ေနႏုိင္သည့္ မိသားစု ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိ ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ အစီရင္ခံစာ ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
 • Wed 12 Jun 2019 - 14:05
  ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ပုဂၢလိကပိုင္သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာသစ္မ်ားကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနက အဆင့္ဆင့္စိစစ္၍ ျပည္ပသို႔ အလံုးလိုက္ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳမည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနကထုတ္ျပန္သည္။
 • Wed 12 Jun 2019 - 14:05
  ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမႈိက္ခြဲျခားစြန္႔ပစ္မႈစနစ္က်ေစေရးႏွင့္ အမႈိက္ပံုးမ်ားစနစ္တက်ျဖစ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ‘ဒို႔အိမ္’ အဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 • Wed 12 Jun 2019 - 14:02
  ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေမြးေန႔ဇြန္လ ၁၉ ရက္တြင္သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ကေျပာသည္။
 • Wed 05 Jun 2019 - 11:16
  စာဖတ္သူ ယခုေဆာင္းပါးကုိ ဖတ္႐ႈေနခ်ိန္မွာေတာ့ ကမၻာ့ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားမွာ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ကုိ ဆင္ႏႊဲေနၾကပါၿပီ။ ယေန႔သည္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးေန႔သည္ ထူးျခားသလုိ  အားလုံးႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ပါ သည္။
 • Wed 05 Jun 2019 - 11:06
  "ငါတို႔မွာ အျခားခိုကိုးစရာမရွိ ကမၻာေျမကိုကယ္တင္ၾက’’
 • Thu 30 May 2019 - 17:50
  မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ ၿမိဳ႕နယ္ မုတၱမေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေခြး႐ူးဟုယူဆရေသာ ေခြးတစ္ ေကာင္ကုိက္သျဖင့္ ကေလးႏွစ္ဦး အပါအ၀င္ ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိ ေၾကာင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစုိးတင္က ေျပာသည္။
 • Thu 30 May 2019 - 14:39
  မုတၱမ ကမ္း႐ိုးတန္းဒီေရ ေတာမ်ားျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ ေရး ဒီေရေတာစိုက္ပြဲေတာ္ကို ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးေန႔ (ဇြန္လ ၅ ရက္) တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု Mottama Mangrove Forest အဖြဲ႕၀င္ ကို ေက်ာ္မင္းသူကေျပာသည္။
 • Thu 30 May 2019 - 14:37
  ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ကပ္ေဘးမ်ား တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္၍ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သည့္ Fridays forFuture လႈပ္ရွားမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ Fridays for Future လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္သူ ကိုေက်ာ္ရဲထက္ကေျပာသည္။
 • Wed 29 May 2019 - 12:40
  သဘာဝေရကန္သို႔ ေရကားေပၚမွ ေရျဖည့္ၿပီး ကားဆုတ္ခြာ သြားသည္ႏွင့္ ေရႊသမင္မ်ား ေရာက္လာပါသည္။ ေျပာင္းလဲလာသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္အတူ အညာ ေႏြသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုပူျပင္းလာၿပီး ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေရကန္မ်ား ခန္းေျခာက္လာသ ျဖင့္ ေသာက္သံုးေရရွားပါးသည့္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာၾကရ သည္။ သို႔ေသာ္ လူတို႔သည္သာ ေသာက္သံုးေရ ျပတ္လပ္သည့္ ဒုကၡကို ရင္ဆိုင္ရသည္မဟုတ္။ အပူပိုင္းေဒသ၏ သဘာဝေတာထဲတြင္ ရွင္သန္ၾကသည့္တိရစၧာန္မ်ားပါ ယင္းျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ ေနၾကရသည္။

Pages

Subscribe to Environment