Education


Sponsored By Samsung

နည္းပညာ အသံုးခ် ပညာသင္ျကားျခင္းရဲ့ ေကာင္းက်ိုးမ်ား

Thurs 11 Jan 2018 - 18:05

နည္းပညာ ေခတ္မွာေတာ့ လူေနမႈက႑ဍ အသီးသီးမွာ နည္းပညာ ျဖည့္တင္း သံုးစြဲမႈေတြ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္ေတြနည္းတူ ပညာေရး က႑ဍမွာလည္း နည္းပညာ အသံုးျပုျပီး ျမွင့္တင္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို့ ပညာရွင္ေတြက ဘက္ေပါင္းစံု စဉ္းစား ျကံဆလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝိဝါဒ ကြဲျပားမႈေတြလည္း ရွိေနဆဲပါ။


 • Wed 22 May 2019 - 12:13
  ယခုႏွစ္ကစ၍ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ စာေမးပြဲေမးခြန္းကို ယခင္ကဲ့သို႔ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠ သိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလးအေဝးသင္ တကၠသိုလ္တုိ႔မွ ထုတ္မည္မဟုတ္ ဘဲ သက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္အ လိုက္ ေမးခြန္းထုတ္ခြင့္ျပဳထား သည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာသိန္းဝင္းက ေျပာသည္။
 • Wed 22 May 2019 - 12:10
  အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး က ေျပာသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကား ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေမလ ၁၅ရက္က ျပဳလုပ္သည့္အစိုးရ၏ တတိယ တစ္ႏွစ္တာကာလ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဥပေဒမ်ားကို မျပ႒ာန္း ႏိုင္ေသးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 7Day သတင္းစာ၏ ေမးျမန္းမႈ ကို ေျဖၾကားရာ၌ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ထိုသို႔ေျပာၾကားသည္။
 • Wed 22 May 2019 - 11:58
  ေန႔စားလေပး ပညာေရး႐ံုးဝန္ ထမ္းမ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွသာ အၿမဲ တမ္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္း က ေျပာသည္။
 • Wed 22 May 2019 - 11:56
  လာမည့္ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီတြင္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈ မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ေက်ာင္းအဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕ကာ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခခံပညာဦးစီး ဌာနက ၫႊန္ၾကားထားသည္။
 • Fri 17 May 2019 - 19:48
   ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေငြေၾကး၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား မေပးရန္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးသီတင္းပတ္ဆိုင္ရာ မိဘျပည္သူသို႔ အသိေပးခ်က္တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေမတၱာရပ္ခံထား သည္။ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္ကို ေမလ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိသတ္မွတ္ထားၿပီး ဇြန္လ ၃ ရက္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားလာျခင္း၊ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္း၊ ထပ္ေက်ာ့ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း၊ ေက်ာင္းသံုး ျပ႒ာန္းစာအုပ္ မ်ား လံုေလာက္စြာ ျဖန္႔ေဝေပးလိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္သတ္မွတ္ နယ္ေျမတြင္သာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထား သည္။
 • Thu 16 May 2019 - 18:35
  အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ ၀ိဇၨာအထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား အ နီးကပ္ႏွစ္ႀကိမ္တက္ရမည့္စနစ္ သစ္ကုိ ယခုႏွစ္မလုပ္ဘဲ ေရရွည္ အတြက္ စီစဥ္ထားသည္ဟု အ ဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္း၀င္း က ေျပာသည္။
 • Wed 15 May 2019 - 10:54
  လာမည့္ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ တတိယတန္းတက္ရေတာ့မည့္ သားအႀကီးကို ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရးအထက္တန္းေက်ာင္းမွထုတ္ကာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းထားမည္ဟု ေဒၚေအးေအး(အမည္လႊဲ) က ေျပာသည္။  သမီးငယ္က ယခုႏွစ္တြင္ အသက္ (၅) ႏွစ္ျပည့္၍ ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ ေရး အထက္တန္းေက်ာင္း၌ပင္ ေမာင္ႏွမႏွစ္ဦး အတူတူေက်ာင္းတက္ေစမည္ဟု မူလက ေဒၚေအး ေအး အစီအစဥ္ဆြဲထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရးအထက္တန္းေက်ာင္း၏ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္လက္ခံသည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းခဲ့၍ သမီး ငယ္ကို ထိုေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္း အပ္မရေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္သား အႀကီးေရာ သမီးအငယ္ပါ အတူ တက္ႏိုင္မည့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းကိုသာ ေရြးရေတာ့သည္ဟု ေဒၚ ေအးေအးက ေျပာသည္။
 • Tue 14 May 2019 - 16:35
  အသက္(၅)ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္ တြင္ သူငယ္တန္းမတက္ရေသာ အသက္(၆)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ကေလးမ်ားကို ပထမတန္းသို႔ တက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည္။ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးသီတင္းပတ္ကို ေမလ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေမလ ၂၅ ရက္ကစတင္ကာ ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံမည္ျဖစ္ သည္။ အသက္(၅)ႏွစ္ျပည့္သူ တိုင္း သူငယ္တန္း(KG)၊ အသက္ (၆)ႏွစ္ျပည့္သူတိုင္း ပထမတန္း (Grade-1)တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္ ဆိုင္ရာ အသိေပးခ်က္၌ ေၾကညာ ထားသည္။
 • Thu 09 May 2019 - 18:49
  ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန က တရား၀င္ထုတ္ေ၀သည့္ ပထမတန္းျမန္မာစာဖတ္စာအုပ္ တြင္ သတ္ပုံမွားယြင္းျခင္းမရွိဟု ပညာေရးသုေတသန၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္လတ္ထြန္းက ေျပာသည္။
 • Wed 08 May 2019 - 12:14
  ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရစက္မႈ လက္မႈသိပၸံေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္မည္ ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေျပာ သည္။
 • Wed 08 May 2019 - 12:12
  အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အမ်ိဳးသားဗဟိုဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠ သိုလ္ အဂၤလိပ္စာဌာနတို႔ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္မည့္ Global English အေျခခံအဆင့္ သင္တန္း၀င္ခြင့္ကို ေမလ ၁၀ ရက္တြင္ အြန္လိုင္းမွေလွ်ာက္ထားရမည္ဟု ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ကေၾကညာထားသည္။
 • Wed 08 May 2019 - 12:09
  လူငယ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပညာသင္ဆုေပးအပ္မႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ မ်ားတြင္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးေပးမႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာသင္ဆုႏွင့့္ ၿပိဳင္ပြဲအခြင့္ အလမ္းမ်ားရွိေနရာေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္အမီ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္အခ်ိဳ႕ကို စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 • Wed 01 May 2019 - 10:58
  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ မတ္၊ ဧၿပီ၊ေမသံုးလကို ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္ဟု ကေလးမ်ားေရာ မိဘမ်ားပါ ပံုေသမွတ္ယူထားသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုမကေတာ့ေပ။ ႏွစ္စဥ္ ပူျပင္းသည့္ ေႏြကာလအစ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္၊ မတ္လဆန္းကစကာ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားၿပီး မိုးကာလစ၀င္သည့္ ဇြန္လ ၁ ရက္မွသာ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ေလ့့ရွိ၍ ေႏြ ေက်ာင္းသံုးလပိတ္သည္ဟုသာ  ျပည္သူအမ်ားစုက အသားက် လက္ခံထားသည္။
 • Wed 24 Apr 2019 - 11:14
  အစုိးရနည္းပညာအထက္တန္း ေက်ာင္း ၃၅ ေက်ာင္းတြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ နည္းပညာသင္တန္းမ်ား အတြက္ အ႒မတန္းေအာင္ျမင္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ေမလ ၂ ရက္က စတင္ကာ သင္တန္း၀င္ခြင့္ စတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ဟု အစုိးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားက ေၾကညာသည္။
 • Wed 24 Apr 2019 - 11:12
  ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသက္တမ္း သံုးႏွစ္အတြင္း အေျခခံပညာေက်ာင္း ၁၄,၈၀၇ ေက်ာင္းကို ေက်ာင္းအဆင့္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။
 • Wed 24 Apr 2019 - 11:10
  ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးအား လံုး ေက်ာင္းေနေရး ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအတြင္းရွိ အသက္အုပ္စု အလိုက္ ကေလးဦးေရစာရင္းကို ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္ မတိုင္မီ ေကာက္ယူရန္ အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထား သည္။ 
 • Wed 24 Apr 2019 - 11:08
  အလယ္တန္းကုိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းတြင္ မတက္ႏုိင္ေသာ ကေလးမ်ားအား လာမည့္ပညာ သင္ႏွစ္၌ ေက်ာင္းျပင္ပအလယ္ တန္းပညာေရး အေျခစုိက္စခန္း မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစာတတ္ ေျမာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ပင္မဌာန ဒုတိယဥကၠ႒ေဒါက္တာ တင္ညိဳက ေျပာသည္။
 • Wed 10 Apr 2019 - 13:03
  မူလတန္းျပဆရာျဖစ္ လက္မွတ္မရွိသည့္ အေျခခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမ ၁,၇၀၀ ေက်ာ္အတြက္ မူလတန္းဆရာအတတ္ စာေပးစာယူ(မစယ) အနီးကပ္ပို႔ခ် သင္တန္းမ်ားကို  ဧၿပီ ၁၉ ရက္က စတင္ကာပညာေရးေကာလိပ္မ်ား၌ဖြင့္မည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဧၿပီ၅ ရက္စြဲျဖင့္ခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
 • Wed 10 Apr 2019 - 13:02
  ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠ သိုလ္ဘာသာစကားသင္တန္း မ်ားကို ေမလ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းဝင္ခြင့္ကို ဧၿပီ ၂၉ ရက္၌ အြန္လိုင္းက ေလွ်ာက္ထားရမည္ဟု ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္က ေၾကညာထားသည္။ 
 • Wed 10 Apr 2019 - 12:59
  ျမန္မာႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ား သု ေတသနညီ္လာခံကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ေမလ ၂၄ ႏွင့္ ၂၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စိန္ရတု ခန္းမ၌ က်င္းပမည္ဟု အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ မ်ိဳးႂကြယ္က ေျပာ သည္။ 

Pages

Subscribe to Education